Namn: Maria Ståhl
Utbildning: Slöjd, hantverk och formgivning, examen 2013
Jobb: Kulturstrateg på Region Östergötland
Maria Ståhl, tidigare student

Vad jobbar du med?

- Jag arbetar som kulturstrateg för bild och formområdet på Region Östergötland. Mitt arbete är främst strategiskt – att stötta och utveckla arbetet som görs i regionen inom detta område. En annan viktig del är främjande insatser för regionens fria konstutövare. Syftet är att göra Östergötland till en attraktiv region och då är konsten en del av detta.  Jag jobbar gentemot de institutioner som har regionala uppdrag inom det här området. Mina främsta samarbetspartners är Norrköpings konstmuseum, Hemslöjden Östergötland och länskonstkonsulenten/Östergötlands museum. 

Kan du berätta om några projekt som du arbetar med?

- Jag arbetar med att ta fram en regional plan för hur vi ska arbeta med konsten i regionen. Fokus ligger på den offentliga konsten eftersom det är en byggboom i regionen just nu. Jag samlar in information om hur kommunerna arbetar i dag med de här frågorna. En annan del är att sätta samman olika referensgrupper som ska arbeta fram hur vi ska skriva den här planen. Planen behöver inte bara vara ett dokument utan det kan också handla om att hitta nya arbetssätt och samarbeten.

Ett annat ansvarsområde är att stötta kommunerna att implementera 1 %-regeln, den innebär att 1 % av alla byggkostnader vid nybyggnationer avsätts till inköp av konst. Något som är extra viktigt nu när det byggs så mycket i regionen.  Ett exempel på främjande insatser för våra fria kulturutövare är när jag tillsammans med Länskonstkonsulenten tar fram kompetenshöjande insatser. Det kan handla om seminarier eller workshops.  Fria konstutövare kan även söka bidrag och stipendier från Region Östergötland som jag handlägger. 

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

- Jag är ny på min tjänst – jag har jobbat här ett halvår nu. Just nu reser jag runt och besöker alla kommuner i regionen för att träffa kommunchefer och kultursekreterare. Vi diskuterar hur man i respektive kommun arbetar med konst, både när det gäller den offentliga konsten och stöttandet av fria konstutövare. 

Mitt arbete består av många möten och mycket mail. Det är också det bästa med mitt arbete – alla olika människor som jag träffar, både här i huset och ute i regionen, samt att få jobba med de här frågorna.

Vad är utmaningarna med ditt arbete?

- Östergötland är ingen jättestor region men ibland kan det vara svårt för kommunerna att samverka då de ser väldigt olika ut. Regionen består av två stora städer och några mindre kommuner. Jag tycker också att Östergötland kan bli bättre på att ta tillvara på konsten. I jämförelse med andra regioner som Skåne och Dalarna saknar Östergötland en tydlig identitet och tradition. Vi måste därför hitta andra sätt som vi kan arbeta med de här frågorna. Det finns inga högre konstnärliga utbildningar i regionen. Konstnärer som vill utbilda sig måste flytta härifrån. Vi måste därför skapa bra förutsättningar och jobb så att de vill flytta tillbaka till regionen. Och då inte bara till Norrköping och Linköping – man ska kunna bo och verka som konstnär var som helst i Östergötland. 

Vad jobbade du med innan du började på Region Östergötland?

- Tidigare var jag konstintendent i Motala kommun och innan dess arbetar jag på Östergötlands museum och Datamuseet IT Ceum. 

Varför bestämde du dig för att läsa Slöjd, hantverk och formgivning?

Jag hade pluggat en del innan – jag hade läst medie- och kommunikationsvetenskap på LiU. Efter det började jag plugga till sjuksköterska men läste bara halva programmet. Sedan jobbade jag några år i vården men började bli sugen på att börja läsa igen. Jag försökte tänka tillbaka på vad som hade varit det viktigaste i mitt liv. Och då kom jag fram till att var det kreativa – att det varit en röd tråd ända sedan barndomen. Jag hittade det här programmet, mailade programansvarig och han sa ”Sök!”

Var det rätt beslut?

- Ja, tidigt på programmet gjorde vi en tvåveckors praktik. Jag praktiserade på Östergötlands museum och upptäckte att det var där jag ville jobba. Jag hittade, för mig, nya sätt att arbeta. Och hur man kan använda konst som pedagogiska verktyg för barn och ungdomar. Därefter fokuserade jag min utbildning på att få rätt kompetens för att kunna arbeta på museet. 

Var det möjligt att påverka din utbildning i den riktningen?

- Ja, och det var det som jag tyckte var så bra med programmet. Att det var fritt och flexibelt, att jag kunde styra så mycket själv ökade min motivation. Som student har du ett stort eget ansvar för hur du vill utforma din utbildning.

Sista praktiken innan examensarbetet var jag också på Östergötlands museum. Tillsammans med en anställd på museet arbetade jag med det nationella projektet Möten med minnen, konstvisningar för demenssjuka. Det blev även blev en del av mitt examensprojekt.  Jag försökte göra mig oumbärlig på museet, var inne i så många projekt som möjligt till exempel jobbade jag extra i receptionen och med barnkalas. 

Din väg är inte helt rak, känner du ändå att du har nytta av dina tidigare studier och erfarenheter?
Ja, absolut. Kommunikation har jag nytta av i all verksamhet. Jag har jobbat i vården och vet både hur viktig konsten kan vara men också svårigheterna att kunna jobba med de här frågorna. På Slöjd, hantverk och formgivningsutbildningen provade jag på flera tekniker och lärde känna olika material, och den kunskapen har jag nytta av idag när jag möter konstnärer. 

Har du något tips till blivande studenter?

Använd praktiken. Fundera på vad du skulle vilja jobba med efter studierna. Se om du kan få in en fot där, skaffa erfarenheter och kontakter.  

Hur ser du på din fortsatta karriär, vad tror du att du jobbar med om fem år?

Då jobbar jag kvar här. Jag har ett jättekul jobb. Det är stimulerande att få jobba strategiskt och ha ett helhetstänk.