Masterprogrammet i medicinsk vetenskap inriktning e-hälsa

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.” Så lyder Visionen e-hälsa 2025, och för att förverkliga den behövs utbildning 

I den nya inriktningen E-hälsa i programmet studerar du tillsammans med studenter som har olika professioner inom hälso- och sjukvården och studenter från teknisk fakultet om begreppet e-hälsa, visioner, arbetssätt och applikationer. Du arbetar interdisciplinärt med ett e-hälsoprojekt. Du läser tre interprofessionella kurser: 

E-hälsa: visioner och verktyg, 7,5 hp där begreppet e-hälsa belyses utifrån syfte, nytta, kostnad, visioner och drivkrafter och interaktionen mellan människa – teknik är i fokus.

E-hälsa: digitala verktyg för att främja hälsa och förebygga sjukdom, 7,5 hp: där studierna handlar om hur digitala verktyg för att främja hälsa och förebygga sjukdom kan utvecklas, implementeras och utvärderas.

I Projekt i e-hälsa, 15 hp arbetar du interprofessionellt och tvärdisciplinärt både med att utarbeta, planera, organisera och genomföra ett e-hälsoprojekt.