För: Gymnasieelever
Ämne: Matematik
Plats: Campus Norrköping

Det här är en högskoleförberedande kurs i form av en gymnasiekurs där innehållet är hämtat från högskolans grundläggande matematikkurser. Kursen omfattningar 100 gymnasiepoäng (100 hp) och förkunskapskravet är Matematik 4 som kan läsas parallellt med den här kursen. Den innehåller delar ur Linjär Algebra och Envariabelanalys.

Antalet platser är ca 50 och fördelas på Norrköpings kommunala gymnasie- och friskolor samt Bergska gymnasiet i Finspång. Kursen benämns Matematik specialisering MATMAT00S.

Intresserad? Kontakta kursansvarig: Claes Algström, mobil: 0700-89 63 62.

mejl: claes.algstrom@liu.se

Varför förberedande matematikkurs?

  • Genom att erbjuda gymnasisterna att läsa den här högskoleförberedande kursen kommer de med större sannolikhet att klara sina första matematikkurser på högskolan.
  • Flertalet gymnasister anser att undervisningen på gymnasiet varit lättillgänglig. Det kan ändå bli vissa svårigheter att påbörja högskolestudier när dessa kräver en annan insats.
  • Undervisningen bedrivs på Campus Norrköping så att gymnasisterna ska få bekanta sig med högskolemiljön och dess undervisningsformer.