3-5 oktober 2019 anordnas Fysikdagarna vid Linköpings universitet. Svenska Fysikersamfundet håller sitt stora möte där det också bjuds in till populära föredrag, studiebesök och laborationer. Anmälan är öppen.

2019 condition of SphinxEgyptens pyramider Foto Dan Emil DizonFysikdagarna anordnas 3-5 oktober 2019 med stöd från den strategiska satsningen på Avancerade funktionella material, AFM, vid Linköpings universitet, universitetet, Saab och Visualiseringscenter C i Norrköping.


Programmet innehåller
- Inbjudna huvudtalare
- Föredrag öppna för allmänheten
- Sektionsmöten och sessioner
- Postersession
- Företagsbesök
- Specialvisning av Visualiseringscenter C i Norrköping
- Gemensam middag