Medicinska fakultetens ledningsråd är rådgivande organ till dekanus och prodekaner i frågor om utbildning, forskning och samverkan. Ledningsrådet har möten ca en gång per månad under terminstid.

I ledningsrådet ingår:

  • Fakultetsledningen
  • Prefekterna för BKV och HMV, Prefekt, proprefekt
  • Representanter för Consensus (Medicinska fakultetens studentkår)
  • Representanter för Region Östergötland
  • Prefekten för  IMT
  • Föreståndare för Medicinska biblioteket
  • Föreståndare för Centrum för Biomedicinska Resurser (CBR)