01 december 2016

Ett nytt avtal om strategisk samverkan har tecknats mellan Linköpings universitet och Linköpings kommun. Redan idag pågår en lång rad samarbeten på olika nivåer men ett strategiskt avtal underlättar det långsiktiga samarbetet.

Avtal skrivs mellan LiU och Linköpings kommun 2016Foto: Ann Holmlid– Mellan 25 -27 000 personer i Linköping är knutna till Linköpings universitet, som studenter eller anställda, det är var femte, sjätte kommuninvånare. Linköpings universitet har en jätteviktig roll i kommunens utveckling, påpekade kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund i samband med avtalsskrivandet (t h på bilden).

LiU:s rektor Helen Dannetun kontrade med att påtala vikten av att ha ett bra samarbete med kommunen:

– Omgivningen är viktig. En utbildning innehåller även sådant som fritid, boende, praktik och verksamhetsförlagd utbildning. Det är bra att ha upptrampade stigar och nu formaliserar vi samarbetet. Vi gör varandra bättre, som Pia Sundhage säger.

Mattecoach, smarta städer och studentmedarbetare

Tre exempel på samverkansprojekt och bredden i dem presenterades.

Mattecoach på nätet är en satsning där LiU som ett av flera universitet deltar. Elever i grundskolan och gymnasiet får på kvällstid hjälp med matteuppgifter av lärarstudenter som läser matte. Handledningen sker över nätet. Som en följd får lärarstudenterna möjlighet att utveckla sin lärarroll. Projektet följs också i forskningssyfte för att få fram kunskap om hur nätbaserad undervisning ska bedrivas på bästa sätt.
8-10 lärarstudenter finns till hands fyra vardagskvällar varje vecka. Den genomsnittliga samtalstiden ligger på 40 minuter.

– Vi kan hjälpa alla, oavsett social bakgrund. Förra året hade vi 8 300 elevsamtal, 60 procent av dem från tjejer. Vi finns där när frågan dyker upp, berättade Daniel Carlsson, lärare på Matematiska institutionen på LiU.

Malin Granath vid avdelningen för informatik, har nyligen doktorerat på en avhandling om ”smarta städer” – hur IT-system i organisationer och i samhället används. Vilka blir effekterna, på gott och ont? Hon har följt Vallastaden från planeringsstadiet och framåt och sitter nu med i en grupp som planerar LiU:s deltagande i bo- och samhällsbyggnadsexpot i Vallastaden nästa år.

– Kunskapsutbyte mellan praktik och akademi, och även inom akademin, är helt nödvändigt. Vi måste förstå varandra och vad vi kan bidra med i olika sammanhang. Samverkan är en förutsättning för att klara utmaningar som urbanisering, klimatförändringar och globalisering, poängterade hon.

Ett tredje exempel på ett lyckat samarbete är satsningen på studentmedarbetare. Studenter anställs av Linköpings kommun för att jobba med kvalificerade uppgifter 10-15 timmar i veckan, parallellt med sina heltidsstudier. Projektet startade 2013 och hittills har ett drygt 40-tal studenter deltagit.

– På det här sättet vill vi underlätta övergången från studier till arbete. Vi vill attrahera studenter att ta anställning i kommunen och att kommunen tillförs ny kunskap, sa Faiz Jaber, projektledare i kommunen.

Två studentmedarbetare – blivande civilekonom respektive affärsjurist – var på plats och båda betonade att de fått upp ögonen för ”hur kul det kan vara att jobba i en kommun” och hur mycket de lärt sig om offentlig sektor.

Fler avtal på gång

Avtal om strategisk samverkan finns idag redan mellan Linköpings universitet och Ericsson, ABB, Saab, Tekniska verken och VTI. På gång är också avtal med Norrköpings kommun och Region Östergötland.

– Tack vare det här nya avtalet kan vi nu lägga upp handlingsplaner och ha en längre horisont för vårt samarbete, tidigare har det varit mer spontant, kommenterar Jan Axelsson, LiU:s samverkansdirektör.

Strategisk samverkan på LiU