Genom masterprogrammet i Strategic Urban and Regional Planning har Jonathan fördjupat sina kunskaper om hur samhällsplanering kan användas på ett långsiktigt sätt. Under programmets praktik inriktar han sig mot favoritområdet hållbara transporter.

Jonathan Holmsten läser sista året Strategic Urban and Regional Planning. Han är född och uppvuxen i Linköping och studerade samhällsplanerarprogrammet vid LiU mellan 2017 och 2020 och tillhörde därmed den första årskullen på det programmet.

Varför sökte du Strategic Urban and Regional Planning?

För att få möjlighet att fördjupa mina kunskaper om hur samhällsplanering kan användas på ett långsiktigt sätt i arbetet för en god samhällsutveckling.

Vad betyder det för dig att programmet är internationellt?Jonathan Holmsten framför simhallsbygget i Linköping

Förutom att allting i kursen genomförs på engelska, så har många ”case” vi studerat varit av internationell karaktär. Generellt har ramarna varit ganska lösa för att anpassa uppgifter efter vad man själv vill studera. Exempelvis studerade vi en kurs om klimatomställning i städer – där elever valde att läsa om städer från bland annat Afrika, Nordamerika och Asien. Vi har även läst en kurs om regional planering inom EU.

Vad har du för framtidsplaner?

Jag är inte så kräsen, men någon inriktning mot fysisk planering som översiktsplanering, detaljplanering, planarkitekt eller liknande, skulle vara kul.

Hur har det första året med programmet varit?

Väldigt spännande att få fokusera på ett europeiskt och internationellt perspektiv. Det har varit en intressant mix med många relevanta samhällsutmaningar, ett exempel är klimatomställning i städer.

Praktikperioden ser jag som en toppenmöjlighet att skaffa mig nyttig erfarenhet av att befinna mig på en arbetsplats. Jag ska genomföra min praktik på Region Östergötland och inrikta den mot mitt favoritområde – hållbara transporter.

Många som jag pratar med tycker att programmet verkar väldigt spännande och att det är ett relevant ämne för framtiden.

Mer om programmet