När äldre personer med demens försvinner är snabbt larm och snabb sökinsats A och O.

I uppsatsen När äldre med demens försvinner har Mikael Larsson sammanställt forskning på området.

En majoritet av personer med demens försvinner någon gång under sjukdomsförloppet. Försvinnanden är svåra att förutse och förhindra men aktuell studie visar att det ofta finns ett mönster i hur personer med demens försvinner och återfinns.

Studien visar att fördröjda larm ökar risken för utdragna efterforskningsinsatser med ökad risk för att komma till skada eller avlida som följd. Studien visar också att även korta försvinnanden är förknippat med beaktansvärda risker. Personer med demens som avlider återfinns ofta i närområdet.

Fokus bör därför läggas på tidiga larm till polis och på att effektivisera och förbättra efterforskningsarbetet. Genom samverkan mellan olika aktörer och kunskapshöjande insatser kan antalet försvinnande minska och efterforskningsarbetet effektiviseras.

Länk till uppsatsen: När äldre med demens försvinner