28 april 2015

Vinnova satsar 97 miljoner på det strategiska forskningsområdet
Medtech4Health under perioden 2015-18. Medtech4Health är ett nationellt samarbete mellan näringsliv, hälso- och sjukvård, forskningsinstitut, universitet och högskolor.

Vinnova satsar 97 miljoner på det strategiska forskningsområdet Medtech4Health under perioden 2015-18. Medtech4Health är ett nationellt samarbete mellan näringsliv, hälso- och sjukvård, forskningsinstitut, universitet och högskolor.
- Att satsningen nu görs är viktigt för att verkligen få upp den medicinska tekniken på dagordningen. Den är av avgörande betydelse för framtidens hälso- och sjukvård och det är ett område där vi ligger långt framme. Vi hoppas att satsningen ska ge ringar på vattnet, säger Per Ask, professor vid Institutionen för medicinsk teknik, LiU, och en av dem som arbetat med ansökan.

Projektkontor i Stockholm

Per Ask, professor i fysiologisk mätteknik. MTIFoto: Monica Westman SvenseliusBakom ansökan står Nationellt forum för medicinsk teknik, NFMT, som samlar industrin, sjukvården och forskningen från olika delar av landet, branschorganisationen Swedish Medtech samt Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP.
Ett projektkontor ska upprättas i Stockholm med en programdirektör och en styrelse. En av forskningsnoderna kommer att finnas i Linköping där NovaMedtech, med pengar bland annat EU:s strukturfonder, i flera år arbetat framgångsrikt med att få ut medicintekniska produkter på marknaden. För det är där den stora stötestenen finns, från forskningen till klinisk användning är steget ofta alldeles för stort.
- Medtech4Health kommer att satsa på forsknings- och innovationsinsatser som bidrar till att åtgärda de luckor som finns i innovationssystemet för medicinteknik, säger Per Ask.

Störst erfarenhet på LiU

Landets olika forskargrupper får nu ansöka om medel från satsningen, men en grundförutsättning är att arbetet bedrivs i nära samarbete mellan akademin, sjukvården och företagen.
- Vi är nog de som har störst erfarenhet av samarbeten inom medicinteknik så vi borde ha goda förutsättningar att få ansökningar beviljade inom satsningen, säger Per Ask.


Publicerad 2015-04-28