Ny antologi om åtstramning i ekonomi, migrationspolitik och historieskrivning

Austere HistoriesFrån REMESO har nu en ny antologi kommit som bygger på ett symposium om åtstramningspolitik i ekonomi och kultur: Austere Histories in European Societies: Social Exclusion and the Contest of Colonial Memories. Boken är redigerad av Stefan Jonsson och Julia Willén och granskar relationen mellan två fenomen: å ena sidan dagens åtstramningspolitik i Europa, med skärpta migrationslagar, exkluderande arbetsmarknad, krympta välfärdssystem och hårdare diskriminering av invandrare och minoriteter; å andra sidan hur minoriteters och migranters kulturarv i allt högre grad marginaliseras i historieskrivning och debatt. Numera betonas i stället gärna en heroiserande och homogen bild av den egna nationen och av Europa, alternativt en normativ kosmopolitanism där Europa återtar rollen som global modell. Vad som går förlorat i denna process är bilden av den europeiska historiens mångfald och motsägelsefulla dynamik. 

I boken medverkar framstående forskare från åtta europeiska länder. De undersöker sambanden mellan dagens “politics of austerity” och en framväxande auktoritär historiesyn där mångkulturalismen, minoriteternas kollektiva minnen och kolonialismens arv görs osynliga. Redaktörerna, Stefan Jonsson och Julia Willén, är professor respective doktorand vid REMESO. Boken går tillbaka på ett Symposium hösten 2013 och är den första i sitt slag dels genom att sammanföra samhällsvetare med fokus på nutiden och historiker med fokus på kulturarvet, dels genom att initiera en inter-europeisk dialog om minoriteternas och det koloniala arvets plats i Europas övergripande historia.

Läs mer på Routledge