I september arrangerade filosofiska fakulteten ”Staff Days” för Nordlys-medlemmar. Man kunde då konstatera att studenter söker sig västerut. Finska studenter vill till Sverige och svenska studenter till Norge och Island. Och det är huvudstäderna som lockar mest.

-Vi konstaterade också att alla universitet brottas med samma problem, säger Lisa Dobrosch, internationell koordinator på Filosofiska fakulteten och Sveriges representant i Nordlys referensgrupp.

-Vi tar emot 5-10 studenter genom Nordlys varje år och skickar lika många, berättar Lisa.

Nordlys är ett av de största nätverken i Nordplusprogrammet, och består av 37 medlemsuniversitet i Norden. Huvudmålet med Nordlys är att förenkla för och öka mobiliteten av studenter i Norden och Baltikum.

Nordlys har varje år ett möte då koordinatorer som arbetar med avtal träffas. Men på ”Staff Days” på LiU i september träffades de in- och utresandekoordinatorer som faktiskt jobbar med och möter de studenter som åker.

-Vi berättade om våra universitet och talade om vad vi kan erbjuda studenterna, vad vi är bra på och var vi har vår styrka, berättar Lisa. –Det är viktigt eftersom vi jobbar mycket med ”matchning”; vilken student passar var och vid vilken utbildning o s v…

De delade också med sig för att lära av varandra genom ett antal olika workshops om t ex marknadsföring, utbytesstudier, hur förbereda studenterna och hur ta hand om olika problem som uppkommer.

Vid LiU är det bara Filosofiska fakulteten som är med i Nordlys, men utbytena genom Nordlys är inte på något sätt ämnesbundna. I praktiken kan en student som studerar till biolog i Helsingfors komma hit och läsa litteratur i 1-2 terminer. Man måste förstås klara av språket i den kurs man läser och vara behörig för att söka den, i övrigt är det fritt fram att läsa vad man vill. Men ofta väljer studenterna att läsa kurser som de sedan kan tillgodoräkna sig i det program de läser vid sitt hemuniversitet.

-Vi vill förstås ha flera som både åker och kommer genom Nordlys, säger Lisa. Detta är en utbytesmöjlighet som fler borde utnyttja!

Ansökan

Sista ansökningsdag för Nordlys HT 2017 är som alla andra utbytesavtal den 1 februari. 

Om Nordplus

Nordplus är Nordiska ministerrådets samarbetsprogram för olika typer av utbildningssamarbete för livslångt lärande. Programmet vänder sig till nordiska och baltiska deltagarländer.

Den överordnade målsättningen för Nordplus är bland annat att stärka och utveckla det nordiska utbildningssamarbetet och bidra till att skapa ett nordiskt-baltiskt utbildningsområde. Nordplus arbetar också för att främja de nordiska språken och kulturen och en ömsesidig nordisk-baltisk språklig och kulturell förståelse.

Jenny Ahlgren, 2016-11-17