Nordplus är ett nordiskt nätverk som verkar för kunskapsutveckling inom socialt arbete tillsammans med praktiken.

I nätverket ingår parter från alla de fem nordiska länderna och finansieras av Nordiska ministerrådet. Nätverket har från och med 2019 sin hemvist vid Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) vid Linköpings universitet och koordineras av Jessica Sjögren, universitetslektor i socialt arbete.  

Nordplus syftar till att stödja utveckling och utbildning för socialarbetare, lärare, forskare och brukare, men också att hitta nya samarbeten och metoder för att möta de ökande kraven inom socialt arbete.

Via nätverket kan vi samverka, utbyta kunskap och bedriva gemensam forskning, allt för att utveckla socialt arbete och stärka välfärdsarbetet generellt.

Relaterat material