09 september 2016

CKS-forskaren Kerstin Johansson samlade till konferens i Norrköping för det nordiska nätverket Nordplus som verkar för kunskapsutveckling i socialt arbete tillsammans med praktiken.

Ilse Julkunen, Lars Uggerhøj och Kerstin Johansson samordnade konferensen  i Norrköping. Foto: Anna ValentinssonTjugotalet forskare, lärare, praktiker och studenter från fem länder möttes för att lära av varandra och hitta nya sätt att skapa kunskap. 

En central del i konferensens arbete var ett antal olika case som diskuterades i gruppen och där de olika yrkesrollerna kunde bidra med sina kunskaper och där studenterna får en inblick i praktiken. Arbetsmetoden är också ett sätt att utveckla samverkan mellan forskare, lärare, studenter och praktiker.

Senaste nytt från LiU

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.

Orkester står utomhus med instrumenten i luften

Akademisk högtid med rymdfärd och Harry Potter

Årets akademiska högtid vid Linköpings universitet äger rum den 31 maj–1 juni. Den bjuder på hedersdoktorsföreläsningar med bland andra astronauten Marcus Wandt, en festkonsert med barnens värld som tema och en högtidlig ceremoni.

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.