09 september 2016

CKS-forskaren Kerstin Johansson samlade till konferens i Norrköping för det nordiska nätverket Nordplus som verkar för kunskapsutveckling i socialt arbete tillsammans med praktiken.

Ilse Julkunen, Lars Uggerhøj och Kerstin Johansson samordnade konferensen  i Norrköping. Foto: Anna ValentinssonTjugotalet forskare, lärare, praktiker och studenter från fem länder möttes för att lära av varandra och hitta nya sätt att skapa kunskap. 

En central del i konferensens arbete var ett antal olika case som diskuterades i gruppen och där de olika yrkesrollerna kunde bidra med sina kunskaper och där studenterna får en inblick i praktiken. Arbetsmetoden är också ett sätt att utveckla samverkan mellan forskare, lärare, studenter och praktiker.

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.