Nordplus samlade nätverk i Norrköping

CKS-forskaren Kerstin Johansson samlade till konferens i Norrköping för det nordiska nätverket Nordplus som verkar för kunskapsutveckling i socialt arbete tillsammans med praktiken.

Ilse Julkunen, Lars Uggerhøj och Kerstin Johansson samordnade konferensen  i Norrköping. Foto: Anna ValentinssonTjugotalet forskare, lärare, praktiker och studenter från fem länder möttes för att lära av varandra och hitta nya sätt att skapa kunskap. 

En central del i konferensens arbete var ett antal olika case som diskuterades i gruppen och där de olika yrkesrollerna kunde bidra med sina kunskaper och där studenterna får en inblick i praktiken. Arbetsmetoden är också ett sätt att utveckla samverkan mellan forskare, lärare, studenter och praktiker.

Senaste nytt från LiU