Mät stress genom att analysera kortisolnivåerna i håret. Metoden som Åshild Faresjö Olsen varit med och vidareutvecklat är ny och ger flera fördelar gentemot andra metoder att mäta stress.


Åshild  Faresjö Olsen analyserar hårprover.
Både hyper- och hypokortisolism kan associeras med stressrelaterade sjukdomar. Det bästa sättet att biologiskt mäta stress-respons är att bedöma aktiviteten av HPA-axeln genom nivåer av kortisol. Hittills har man mätt HPA-axelns verksamhet genom saliv-, blod- eller urinprov. Problemet är att dessa mätningar endast reflekterar tillståndet vid provtagningstillfället, inte bakåt i tiden.

Ny metod kan mäta kortisolnivåer tre månader bakåt i tiden

Vi har vid Linköpings universitet vidareutvecklat en metod där vi mäter kortisolkoncentrationer retrospektivt, ca tre månader bakåt i tiden (Raul et.al 2004, Clin Biochem). För denna mätning krävs en 3 mm tjock och minst tre cm lång hårtofs, som klipps av så nära skalpen som möjligt i ”posterior vertex area”. Då hår växer ca 1 cm i månaden (Harkey et.al 1993, Forensic Sci) ger detta ett tidsspann på ungefär tre månader.

Fördelar med metoden

Att mäta kortisolnivåerna över tid gör att tillfällig påverkan t ex av stress vid provtagningstillfället, variation av dygnsrytm eller dylikt kan minimeras. Det är också en icke-invasiv metod som gör det lätt att samla in prover i stora populationer och provtagning på barn underlättas. Hår har under en längre tid använts för att mäta exponering för miljögifter, läkemedel, droger eller toxiner. Studier visar att kortisolnivåerna i hår kan vara förhöjda efter exponering för stressfaktorer såsom förhållanden i arbetslivet, arbetslöshet, kronisk smärta, graviditet eller andra större livshändelser. (Sauve 2007, Clin Invest Med,Kalra et.al.2007,Clin Invest Med.Van Uum et.al 2008, Stress, Kirschbaum, 2009 Psychoneuroendocrinology)

Provrör med hår för kortisolmätning.

Referenser:

  1. Cortisol in hair measured in young adults - a biomarker of major life stressors? Karlén J1, Ludvigsson J, Frostell A, Theodorsson E, Faresjö T. BMC Clin Pathol. 2011
  2. Higher perceived stress but lower cortisol levels found among young Greek adults living in a stressful social environment in comparison with Swedish young adults. Faresjö Å1, Theodorsson E, Chatziarzenis M, Sapouna V, Claesson HP, Koppner J, Faresjö T. PLoS One. 2013
  3. Maternal influence on child HPA axis:  prospective study of cortisol levels in hair. Karlén J1, Frostell A, Theodorsson E, Faresjö T, Ludvigsson J. Pediatrics. 2013
  4. Higher perceived stress and poorer health reflected in elevated cortisol concentrations measured in extracts of hair from middle-aged healthy women Åshild Faresjö *, Miriam Jullander1, Sara Götmalm1 and Elvar Theodorsson. BMC Psychology 2014
  5. Early psychosocial exposures, hair cortisol levels, and disease risk Karlén, Jerker; Ludvigsson, Johnny; Hedmark, Max; Faresjö, Åshild; Theodorsson, Elvar; Faresjö, Tomas. Pediatrics 2015

I media:

Hårstrån kan visa stress bakåt i tiden. Reportage i Sveriges Radios program Kossornas planet 2013-12-06

Forskare