Åtta nya professorer installerades våren 2017. Deras forskning rör barn, beroendesjukdomar, biomedicinsk laboratorievetenskap, genus, kirurgi, miljökommunikation, rehabiliteringsmedicin och smärta.

Installerade 2017

Video

Claes Post, adj professor i neurofarmakologi

Söker svar på vad smärta är och hur den kan behandlas. Forskar kring hur patienter behandlas med smärtstillande läkemedel och bygger upp en biobank för att öka förståelsen för patienternas smärttyp och hur den bäst kan behandlas.

Video

Dick Wågsäter, professor i biomedicinsk laboratorievetenskap

Forskar kring aneurysm, pulsåderbråck, en sjukdom som finns hos mellan två och sex procent av Sveriges befolkning. En ökad förståelse för sjukdomen krävs för att kunna ta fram nya och bättre behandlingsmetoder.

Video

Johanna Sköld, professor i tema barn

Forskningen handlar om fosterbarns historia från 1800-talet till idag och även om upprättelseprocesser för barn som har vanvårdats i samhällets regi, på institutioner och i fosterhem.
Video

Madina Tlostanova, professor i tema genus

Feminist från forna Sovjetunionen som inte längre har ett land som är hemma. I en tid av ökade konflikter och radikal nationalism vill hon sätta ljuset på det som pågår i en värld som borde vara en trygg plats för oss alla.
Video

Markus Heilig, professor i psykiatri

Bygger upp centrum för social och affektiv neurovetenskap, CSAN, vid LiU. Psykiatriska sjukdomar står för tredje största sjukdomsbördan i värden och är den grupp av sjukdomar som ökar snabbast.


Video

Per Sandström, adjungerad professor i kirurgi

Bedriver patientnära forskning kring tumörer i galla, lever och bukspottkörtel där han inriktar sig på att lösa problem han ser i den kliniska vardagen, hur behandlingar kan förändras och bli bättre för patienterna.

Video

Richard Levi, adjungerad professor i rehabiliteringsmedicin

Som läkare känner han ansvar för att inte bara få patienten att överleva en svår sjukdom eller olycka, utan även om att bidra till att patienten får ett fortsatt och liv med livskvalitet.

Video

Victoria Wibeck, professor i tema vatten i natur och samhälle

Forskningen handlar om klimat- och miljökommunikation och hur visualisering kan användas som metod för att öka den gemensamma kunskapen hos tekniker, humanister och samhällsvetare.