16 mars 2017

13 kommuner har förnyat sina samverkansavtal med Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) för de kommande fem åren, 2017–2021.

CKS samarbetskommuner

Bilden: Alla kommuner i Östergötland har skrivit samverkansavtal med Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) för perioden 2017-2021. Karta: Anna Valentinsson

– Det ger oss långsiktig stabilitet och möjlighet att fortsätta jobba med forskning, utveckla mötesplatser och vara ett kunskapsstöd till kommunerna, säger Josefina Syssner, föreståndare. 

Genom att kommunerna hjälps åt med finansieringen utifrån sina förutsättningar, finns det en solidarisk tanke som gör att all kunskapsutveckling kommer alla till gagn, menar hon.

Vad kommer att vara viktigt under de kommande fem åren tror du?

– Vi befinner oss i en brytningstid där kunskapens roll i samhället kommer att ställas på sin spets. Starka röster ifrågasätter kunskapens roll, andra underblåser populism och människors okunskap och fördomar. Genom att kommunerna går samman och stödjer akademisk och vetenskapligt grundad kunskap tar de ställning, vilket är viktigt. För CKS innebär det att vi behöver ta fram ännu mer kunskap och förklara samband. Det blir ännu viktigare att vara en underbyggd röst i samhällsdebatten.

Var är CKS om fem år?

– Under de senaste fem åren har vi vuxit kraftigt. Vi har fördjupat samarbetet med flera forskningsfinansiärer, stärkt våra internationella kontakter och rekryterat flera nya duktiga forskare.  Jag tror att tillväxten planar ut, men vi är inne i en god spiral uppåt vilket gör att vi kan knyta både kompetenta forskare och forskningsmedel till oss och därmed fortsätta utvecklingen. Jag hoppas också att vi kommer att spela en allt större roll nationellt som forskningscentrum.