18 september 2018

Flera yrkesgrupper skulle kunna bli ett viktigt stöd i olika typer av räddningsverksamhet. Med rätt utbildning och utrustning kan det också bli en stor samhällsekonomisk vinst.

Väktare kontrollerar bil.Väktare och andra yrkesgrupper kan göra en viktig insats vid olyckor och bränder. Foto Securitas

Olika semi-professionella grupper

I en nyligen publicerad vetenskaplig artikel undersöker Kayvan Yousefi Mojir vid forskningscentret CARER om så kallade semi-professionella grupper skulle kunna samarbeta med räddningstjänsten och göra en första insats vid olika typer av olyckor. Och vad som i så fall krävs av lagstiftning, organisation, IT-stöd och vidareutbildning.

Svaret på den första frågan är kort och gott: ja. Kayvan Yousefi Mojir studerar hemtjänstpersonal, väktare, fastighetstekniker och administrativ personal inom räddningstjänsten som fyra yrkesgrupper med potential att göra stor skillnad vid olyckor och bränder. Dessa grupper har redan utbildning i första hjälpen och ofta tillgång till bil, brandsläckare och enkel sjukvårdsutrustning.

man på linköpings universitetArtikeln är en viktig del av Kayvan Yousefi Mojirs doktorsavhandling som läggs fram i oktober. Foto: Mikael Sönne- Det behöver inte vara några stora insatser, men kan ändå vara insatser av stort värde, säger Kayvan Yousefi Mojir.

- Ta en trafikolycka på en enslig väg som exempel. Där kan det ta lång tid innan ambulans och polis når fram. Då kanske det finns semi-professionella som är i närheten och kan hjälpa till med enkla uppgifter. Det kan handla om att erbjuda en filt eller ta hand om mindre skador.

 

Utrustning och utbildning

Svaret på den andra frågan – vad som krävs för att det ska bli verklighet – är framför allt utbildning, rätt utrustning och IT-stöd. Kayvan Yousefi Mojir tror inte att det behövs någon lång utbildning utan att kurser på två-tre dagar kan vara tillräckligt. De här yrkesgrupperna har redan förkunskaper som är viktiga.

- Utbildning kostar pengar, visst är det så. Men om en papperskorg brinner är det bättre att en väktare kan släcka elden och att den inte sprider sig till skolan som ligger intill. För samhället blir det ändå en bra affär i slutänden.

De största utmaningarna är organisatoriska, ekonomiska och juridiska. Det gäller att definiera de nya aktörernas roller, ansvar och befogenheter samt hur de ska prioritera mellan sitt vanliga arbete och ”nya” insatser. Det är till exempel inte meningen att de semi-professionella grupperna ska börja ge medicin eller ge sig in som rökdykare vid bränder. Det finns också många frågor kring försäkringar som måste redas ut.

Samarbete mellan sektorer

Organisatoriskt är så kallat sektorsövergripande samarbete en stor utmaning för samhället. Det gäller oavsett om det handlar om räddningsverksamhet eller något helt annat. Olika delar av samhället har sina egna regelverk, traditioner och praxis.

- Det är en utmaning, men också en nyckel som kan lösa många problem i framtiden. Inte minst för att den offentliga sektorn har brist på resurser och måste spara pengar. man på linköpings universitetAppar kan användas för att larmen ska nå ut till de semi-professionella, säger Kayvan Yousefi Mojir. Foto Mikael Sönne

Ja, vore det inte bättre att utbilda fler riktiga poliser och brandmän istället? En kritiker skulle kanske beskriva det här som en nödlösning.

- Nja, det skulle bli väldigt dyrt för att uppnå samma effekt. I dagsläget tror jag inte att samhället har råd eller resurser till det. Det här innebär inte att de professionella grupperna ska ersättas, utan att de semi-professionella grupperna ska ge stöd och hjälp. Jag tror att tvärsektoriell samverkan är ett måste i framtiden.

Utomlands finns flera exempel på hur semi-professionella hjälper till med olika arbetsinsatser. Det gäller till exempel utbildning i glesbygdsområden i Australien, hälsokampanjer i Kanada och viss räddningsverksamhet i USA.

I Sverige har räddningstjänsten i Södertälje samarbete med väktare som rycker ut på vissa typer av larm. I Östergötland har räddningstjänsten börjat utbilda den administrativa personalen som semi-professionella första-insatsaktörer. Det är en direkt följd av forskningen vid CARER.

Fotnot: Semi-professionella definieras vetenskapligt som grupper som får grundläggande träning och utrustning för att för att i nödlägen kunna delta i verksamhet utanför deras egentliga yrkesområde.

Artikeln skriven av Mikael Sönne, publicerad 2018-09-18.


Läs artikeln här

Omslag för publikation ''
Kayvan Yousefi Mojir, Sofie Pilemalm, Tobias Andersson Granberg (2019)

International Journal of Emergency Services , Vol.8 , s.86-107 Vidare till DOI