Det kommunägda bostadsbolaget Stångåstaden vill vara ett föredöme när det gäller energieffektivisering. År 2000 stod bostadssektorn för 35 % av den totala energianvändningen. Riksdagens energisparmål för bostäder är att minska energianvändningen med 20 % till 2020.

Kick-out av samverkansprojektet ENVARFoto: Jenny Wallhoff

I januari 2016 genomfördes en Kick Out för ett femårigt samverkansprojekt, ENVAR, Energieffektiva bostadshus – rum för vardagsliv, som drivits av LiU tillsammans med Stångåstaden. 

Samverkansprojektets syfte är att minska energianvändningen i hushåll genom att optimera befintliga system, förändra beteenden och sprida kunskap till hyresgästerna. Vid projektets start tog forskargruppen från LiU fram ett förslag till Stångåstaden som innefattande en energibesparing på upp till 15-20%. Stångåstaden var positiva och ansåg att om projektet kunde bidra med några procents minskning skulle pengarna vara väl investerade medel.

”Hushåll har olika önskemål och värderingar om vad ett gott boende innebär, man vill leva ett bekvämt vardagsliv även med energisparande teknik. Projektet har ökat kunskapen om hur energisnål teknik kan passa för olika hushållstypers vardagsliv”, berättar Kajsa Ellegård, Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet.

Höga energisparmål kan uppnås om fler engageras och i det arbetet har de boende, fastighetsskötare och bovärdar alla viktiga roller. Satsningar på att öka deltagandet i det arbetet behövs, det måste kännas intressant och roligt att bidra.

”Under projektets gång har vi insett att vi kan väldigt lite om beteendevetenskap, här har kunskap från LiU varit till stor nytta. Samarbetet har gett oss fantastisk input, inte bara inom ENVAR, utan i alla slags projekt vi driver inom Stångåstaden”, menar Ulrica Melin, energikoordinator Stångåstaden.

”Stångåstaden vill driva utveckling. Ligga ett steg före, det är vår vision, den vill vi uppfylla. Man får inte alltid innovation av en konsult. Att knyta detta samarbete med LiU har gett oss massor av nya idéer och uppslag. Nu måste vi samla upp och implementera”, säger Fredrik Törnqvist, vd Stångåstaden.

”Samverkan är inget som sker av sig själv, grundläggande är att man lär känna varandra, i det här projektet har alla varit drivande. ENVAR börjar idag, det här känns inte som en kick-out utan som en kick off", avslutar Ulrica Melin.

Bidra till fler och nya forskningsgenombrott