04 februari 2016

Just nu pågår rekrytering av 15 nya forskningsledare till nytt forskningscentrum inom molekylärmedicin på Linköpings universitet. Här samlas bland annat forskning om nya biomaterial, om medicinsk bildbehandling och om hur stora medicinska datamängder kan hanteras.

Stefan Thor, professor i utvecklingsbiologi. Foto: _Thor_BalkhedKnut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) är den största privata forskningsfinansiären i hela Europa. När stiftelsen beslöt att göra en storsatsning på den medicinska forskningen i Sverige vända man sig först till universiteten i Göteborg, Umeå och Lund där man vill skapa tre nya forskningscentra – Wallenberg Centers for Molecular Medicine (WCMM).
Linköping fanns inte med i detta första skede. Men, de tittade ett varv till och konstaterade att LiU har blivit allt starkare inom området medicin och bjöd därför även in LiU att komma med ett förslag för ett center i Linköping.

Förebild från Stanford

- Vi grunnade lite på inbjudan här på medicinska fakulteten. Men ganska omgående kom vi fram till att vi borde göra en satsning inom gränsområdet medicin-teknik. LiU har länge haft en stark teknisk fakultet där en del av styrkan i forskningen har legat inom medicin – teknik. Men även den medicinska fakulteten växer starkt i sin forskningsaktivitet. Dessutom finns de båda fakulteterna under samma universitetstak, en stor fördel för samverkan. Forskningen är också tvärvetenskaplig i sin natur, något som LiU har stark tradition av.
Det säger Stefan Thor, professor i utvecklingsbiologi, som är den som fått uppdraget att bygga upp det nya centret. Förebilden finns på Stanford University i Kalifornien.
- När Stanford för tio år sedan startade Bio-X, ett forskningscentrum dedikerat till forskning i gränsytan mellan medicin och teknik var det många här vid LiU, framförallt vid teknisk fakultet, som tänkte att ”precis det där gör ju LiU redan”. Men inte samlat och inte under ett namn.
Stefan Thor var också med i ett skede och utredde frågan om att bygga upp ett liknande centrum på LiU för några år sedan. Det fanns till och med planer på en ny byggnad. Men pengar saknades och planerna lades i malpåse.
- När det så kom en propå från KAW-stiftelsen i november förra året var det bara att ta fram och putsa av den gamla idén. Det går inte många sådana här tåg i Sverige, att inte vara med hade varit mycket illa.

Internationell rekrytering

Totalt handlar hela satsningen i Sverige om 1,8 miljarder kronor. Hos LiU landade 150 miljoner kronor från stiftelsen. Tillsammans med tillskott från LiU och från Region Östergötland ger det Stefan Thor 320 miljoner att, under tio års tid, bygga upp LiU:s eget Bio-X för – ”Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning”.
Med sig har han en grupp av nio forskare från LiU och Region Östergötland, och fem meriterade internationella forskare, som rådgivare. Dessutom ansluter ett 60-tal redan existerande grupper vid LiU och Region Östergötland. Man bildar också partnerskap med ett antal företag, både i regionen och nationellt.
En viktig kick-off är rekryteringen av 15 nya forskningsledare; fem inom området basal biomedicin, sex klinker och fyra tekniskt orienterade forskare. Bred annonsering görs i samverkan med de tre andra lärosätena, ett krav från KAW-stiftelsen.
- Vi ser helst en internationell rekrytering. Sverige behöver en vitamininjektion av forskare utifrån för att återta positionen som världsledande inom medicinsk forskning, menar Stefan Thor.

Som en femte fakultet

Människa och teknik är ett brett område. Områdena flyter ihop, och på många olika sätt. Men exempel på tre specifika forskningsområden som ska drivas inom WCMM vid LiU är medicinsk bildbehandling, det som idag görs framförallt inom CMIV, biomaterial, både mjuka material som hornhinnor och hårda material som höftproteser samt data och medicin – hur man ska hantera stora medicinska datamängder kring en människa.
- Vår målsättning är att gruppera våra starka medicin-tekniska forskning på ett kraftfullt sätt så att vi syns utåt och ger lyskraft åt LiU, fortsätter Stefan Thor. Men det handlar inte bara om en PR-paketering utan även om substansen i själva forskningen. Något som det nya centret hoppas kunna lyfta både genom rekryteringen och genom samverkan med de redan existerande forskargrupperna.

Hur ser det ut om tio år? 

- Då har vi alla 15 forskargrupperna på plats och de är så starka att vi får fortsatt finansiering. Samverkan mellan dessa grupper och existerande miljöer är stark. Det här är en välförankrad LiU-satsning på högre nivå än en vanlig forskningsmiljö, mer som en femte fakultet, och det är nationellt välkänt.
- Vår forskning är tillämpad och patientnära, fortsätter Stefan Thor. Den kan gå rakt ut i sjukvården. Det här tror jag vi lyckats med inom tio år.


Länk:
Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning
http://www.liu.se/wcmm?l=sv

december 2015