26 maj 2016

De kommuner som vågar och klarar av att bryta invanda mönster har bättre förutsättningar att hantera det nya politiska landskapet. Det visar en ny studie av CKS-forskaren Johan Wänström.

 Partisymboler i rörelse

Han presenterar sina resultat i SKL-rapporten ”Att bryta mönster – vägar mot blocköverskridande samarbeten” som publiceras i maj. Johan Wänström har intervjuat 50 politiker och tjänstemän i elva kommuner och tre regioner om blocköverskridande samarbeten. 

Andra vägar till majoritet

Sverigedemokraternas valframgångar 2014 har på många håll inneburit att inget av de traditionella blocken har egen majoritet. Då är det inte alltid enkelt att bryta med partimedlemmars, medborgares eller medias förväntningar på vilka partier som ska samarbeta och vilka som ska vara i konflikt.

– Studien visar dock att de kommuner där politikerna har vågat tänka nytt och hittat samarbeten över de traditionella blockgränserna har lyckats bäst med att anpassa sig till det nya politiska landskapet, säger Johan Wänström. 

Lokala sakfrågor står över

Där har man försökt hitta samarbeten med partier som har en liknande syn på hur kommunen ska utvecklas. Och partierna behöver inte höra till samma politiska block som på nationell nivå: 

– De lokala politiska sakfrågorna och skiljelinjerna blir viktigare i det nya politiska landskapet. Möjligheterna och utmaningarna i Sveriges 290 kommuner ser väldigt olika ut, vilket i sin tur innebär att olika samarbetskonstellationer kan passa olika bra i olika kommuner. 

S+M=sant 

Att socialdemokrater och moderater samregerar i vissa kommuner är till exempel inte så konstigt som det kan verka.

– Det handlar om att fungera och arbeta bra ihop. S och M har ofta en liknande syn på till exempel lokala tillväxtfrågor men också på hur beslut ska fattas och genomföras.

Vad händer då med den politiska debatten när nya samarbeten uppstår? Blir alla överens?

–Nej, forskning pekar på att det snarare kan vara tvärt om. Med nya samarbetskonstellationer synliggörs nya konfliktlinjer eller så kommer gamla konflikter i ny dager, vilket kan  vitalisera den lokala politiska debatten, säger Johan Wänström