03 mars 2016

Till hösten ger LiU återigen en grundkurs i genusvetenskap om 30 hp. Fast denna gång på distans och on-line.

Till hösten ger LiU återigen en grundkurs i genusvetenskap om 30 hp. Fast denna gång på distans och on-line.

– Det är en kurs som varit väldigt efterfrågad, så det ska bli riktigt roligt att dra igång nu till höstterminen 2016, säger Malena Gustavson, lektor på Tema Genus och kursansvarig.

LiU har tidigare kunnat erbjuda campusutbildning i grundläggande genusvetenskap, fram till 2008 drivet av Forum för genusvetenskap och därefter tog Tema Genus över till och med vårterminen 2011.
Därefter har LiU enbart gett kurser på avancerad nivå samt masterprogrammet ”Gender studies – Intersectionality and change”.

Intersektionalitet blir huvudspår

Nu blir det alltså en omstart för grundutbildningen, denna gång med en engelskspråkig kurs om 30hp on-line, med en inledande campusvecka.

– Att behovet fanns blev extra tydligt när Genusakademien nu ger seminarieserie, öppen för alla. Den blev omedelbart fullsatt, trots att det var en utbildning som inte gav några som helst poäng. Bara kunskap, säger Malena Gustavson.

Och innehållet i grundkursen ”Gender studies – Intersectionality and change”?
– Ett av huvudspåren blir just intersektionalitet, skärningspunkterna för maktrelationer. Inte bara genus, utan även rasifiering, etnicitet, sexualitet eller klasstillhörigheter. Vi kommer att analysera komplexiteten mellan representationerna och diskutera olika exempel. Det handlar i grunden om samanalyser av hur de påverkar samhälle och allt vardagsliv.

I pipeline för framtiden ligger ett helt kandidatprogram i genusvetenskap, också det online och på engelska.