Namn: Oscar Donnerin
Jobb: Informationssäkerhetskonsult på Combitech

Efter sin masterexamen från IT och Management började Oscar arbetar som Informationssäkerhetskonsult på Combitech i Linköping.  Som konsult består Oscars huvudsakliga arbetsuppgifter av att genomföra säkerhetsgranskningar (ackrediteringar) av IT-system. Arbetet innefattar att hjälpa kund med en mängd olika aktiviteter, allt från kravidentifiering och kravanalys, till att slutligen komma med en rekommendation i form av ett utlåtande för hur systemet möter de utformade säkerhetskraven. På frågan om hur Oscar har nytta av sin utbildning i arbetet, svarar han: Oscar Donnerin, alumn från masterprogrammet IT och managementOscar Donnerin
- Det är svårt att peka på något konkret som jag har haft direkt nytta av i arbetet, men något jag anser utbildningen gav mig var en typ av ”analytiskt tänk” som är oerhört användbart i mitt arbete som konsult. Att vara kritiskt och se på samma problem/utmaning från olika perspektiv. Uppgifterna på programmet karaktäriserades av att det sällan fanns något rätt eller fel utan det var upp till dig som individ att argumentera för din sak med hjälp av forskningsrelaterad fakta.

Praktiken bra förberedelse inför arbetslivet 

Under studietiden hade Oscar praktik på IT-centrum på Region Östergötland och lyfter fram denna tid som väldigt lärorik. 
- Praktiken var en bra uppvärmning inför arbetslivet och gav exempel på hur den framtida vardagen skulle kunna se ut. Jag fick uppgiften att tillsammans med en annan student inom IT och Management se över användarvänligheten i ett internt ärendehanteringssystem. Arbetet gick ut på att via diverse intervjuer identifiera och analysera brister för att sedan via prototyper designa om systemet efter verksamhetens behov. Det var mycket lärorikt att komma i kontakt med en IT-verksamhet och få applicera mina kunskaper som förvärvats under studietiden. Något annat positivt var att du som praktikant gavs utrymme att träffa personer med olika roller och se hur dessa gestaltas i det verkliga arbetslivet. Det var under denna tid jag började fundera på, var vill jag arbeta i framtiden? 

Masterstudier ger fördjupade kunskaper

Oscar hade tidigare studerat vid kandidatprogrammet i systemvetenskap, med inriktning IT- och management, och anledningen till att Oscar valde att läsa vidare på masterprogrammet var att han kände att han ville fördjupa sina kunskaper inom detta område ytterligare. Studierna vid masterprogrammet vidgade perspektiven och gav honom ytterligare erfarenheter: 

- Sammansättningen av studenter från olika utbildningsbakgrund var något som bidrog till detta. Under mina tre år på det systemvetenskapliga programmet blev det intressanta diskussioner i lektionssalen, men detta togs till en ny djupare nivå. Det går inte heller att undkomma att min unga ålder även var en bidragande faktor – arbetslivserfarenheten var inte den bästa, om jag jämför med mina äldre studentkollegor, vilket i sin tur gjorde att detta var ett sätt att särskilja mig från mängden och ha något unikt att konkurrera med på arbetsmarknaden.

Om du blickar tillbaka på dina studier är det något speciellt du tänker på då?

- Att tiden går fort när man har kul. Fem år är ganska lång tid men det känns som de flög förbi. Det jag framförallt tänker på vad gäller IT och Management-programmet är att det ger dig som student möjligheten att forma utbildningen efter dina behov och intressen. I det förvalda kursutbudet fanns det förvisso en mängd intressanta kurser som vi kunde välja, men ville du gå en annan väg fanns det utrymme för det. Det skulle kunna sammanfattas som frihet under ansvar – lite som att vara konsult. Sist men inte minst, när jag läste om programmet verkade det vara ett spännande och intressant program. Det stämde, ni kommer inte ångra er om ni väljer att läsa två år!

Taggar