I riktigt svår väderlek kan helikoptrar inte flyga säkert. Hur man gör då? Det var frågan i en skrivbordsövning i november.

Bild från övning med Terrängpejlen.Ett 20-tal personer samlades till övningen med Terrängpejlen.

Alternativ till skallgång

Ett flygplan har kraschat i svenska fjällen. Vid normalt väder rycker Sjöfartsverkets SAR helikopter ut, använder sin pejlutrustning för att lokalisera det saknade flygplanets sändare på ett ungefär, flyger närmare utifrån signalen och hittar ganska snart planet. Men en starkt bidragande orsak till flygkrascher i svår terräng brukar vara just vädret. I riktigt svår väderlek kan våra helikoptrar inte flyga säkert. Hur gör man då?

För att hitta nya alternativ till den traditionella skallgångskedjan har projektet ”Terrängpejlen” startats. Sjöfartsverket deltar med JRCC, FoI och helikopterenheten. Dessutom medverkar Polisen, Regionerna Väster- och Norrbotten, Fjällräddningen, Linköpings universitet och MSB.

Onsdagen den 17 november gjordes en första skrivbordsövning – aktörerna pratar sig igenom ett scenario och beskriver vad som händer. Då kan man identifiera glapp i procedurerna och kanske hitta nya möjligheter. I SAS gamla huvudkontor vid Bromma flygplats samlades ett 20-tal personer för att hitta ett försvunnet plan i Kebnekaise-massivet och lokalisera personer som kanske avvikit från olycksplatsen.

Diskussionerna var öppna och kreativa. Hur är snöläget? Barmark – fyrhjulingarna funkar bra. Tidigt på snösäsongen – varken fyrhjulingarna eller skotrarna funkar särskilt bra. Skare – skotrarna äger.

Utrustningsbehov

En framgångsfaktor för att förkorta sökandet tid är att begränsa sökområdet för de personer som ska utföra sökningen på marken. Alternativa pejlingsmetoder till helikoptrarna togs upp. Dels från marken med handburen pejl eller pejling från Kustbevakningens plan som kan flyga ovanför ovädret. Den första idén var det som gjorde att projektet en gång startades, den andra idén var ny och ett viktigt resultat av övningen.

- Den här skrivbordsövningen var mycket lyckad, säger Fredrik Kokacka, FoI-enheten, projektledare för Terrängpejlen.

- Vi fick bekräftat svårigheten att lokalisera ett havererat plan när vi inte har vår SAR-helikopter och svårigheterna att genomföra ett sök i oländig terräng samt behovet av tekniska hjälpmedel för att minska sökområdet, till exempel markburen pejlutrustning. I nästa steg av projektet ska vi testa olika markburna pejlenheter i verklig terräng.

Projektet Terrängpejlen syftar till att skapa en förbättring av räddningsinsatser, i oländig terräng, genom bland annat testa ett aktörsgemensamt pejlsystem som snabbare kan lokalisera nödställda personer och luftfartyg.