22 november 2016

CKS-forskaren Gissur Ó Erlingssons och hans medförfattares konferensuppsats var i september en av de 1% mest lästa publikationerna på Academia.edu, en omfattande social nätverkstjänst där akademiker kan ladda upp publikationer och inter­agera med varandra. 

Gissur-Erlingsson-4Foto: Anna Valentinsson/Linköpings universitet

Vad är det för uppsats?

– Den heter ”Teaching university teachers to become better teachers – does it work (and should it be made compulsory”?. Den behandlar frågan på vilket sätt grundläggande högskolepedagogiska kurser kan sägas påverka deltagarna. Vi presenterade den i en workshop för forskare som intresserar sig för att utveckla högre utbildning på American Political Science Association 
i Philadelphia.

Vad kom ni fram till?

– Vi följde 183 personer som deltog i grundläggande högskolepedagogiska kurser vid landets sex största lärosäten. De fick besvara enkäter innan de påbörjade sina kurser och efteråt. Lite förenklat kan man säga att kurserna inte påverkade deltagarnas grundläggande förhållningssätt till undervisning, men mindre erfarna lärare uppgav att de blivit lite tryggare i lärarrollen samt att deras självupplevda pedagogiska skicklighet stärkts. Med grund i resultaten, för vi sedan ett resonemang om det går att motivera att kurserna ska vara obligatoriska. Vi är väl litet skeptiska till det.

Ni fick ett ganska stort genomslag för konferensuppsatsen. Har ni jobbat på något särskilt strategiskt sätt med digital publicering?

– Inte annorlunda än med andra konferensuppsatser: laddat upp den på Academia och Researchgate, samt puffa för den på Twitter och på Facebook. Genomslaget beror nog inte så mycket på ”digital strategi”, som på ämnet. Vi fick höra av många på konferensen att flera länder har liknande pedagogiska utmaningar som vi har här: man ska göra lite mer, men med mindre resurser, och kan då obligatoriska högskolepedagogiska kurser vara ett verktyg för att möta utmaningarna? 

Fotnot: Uppsatsen är ett utfall av IFAU-rapporten ”Att möta den högre utbildningens utmaningar”, som publicerades i våras. 

Läs rapporten

Omslag för publikation 'Att möta den högre utbildningens utmaningar'
Douglas Brommesson, Gissur Erlingsson, Johan Karlsson Schaffer, Jörgen Ödalen, Mattias Fogelgren (2016)