Studenterna vid programmet Samhälls- och Kulturanalys (SKA), LiU, gör varje år studier av stadsrummet. I år fokuserar de på hur människors och organisationers olika budskap tar plats i offentligheten. Välkomna till ett öppet seminarium.

PlatsenI valtider är politikens närvaro påtaglig i stadsrummet. Partiernas budskap lyser från affischpelarna, valstugorna pockar på vår uppmärksamhet och bortslängda flygblad blåser omkring i rännstenen. Men vår gemensamma byggda miljö är alltid plats för mer eller mindre politiska budskap. Ibland är vi så vana vid dem att vi inte ser dem, ibland reagerar vi inför det provocerande eller oväntade. Budskapen dyker upp i form av bilder, ord och handlingar. I det demokratiska stadsrummet får många budskap plats – eller gör de det?

Var finns budskapen, hur tar de sig uttryck och hur bidrar de till att forma rummet och människors relation till platserna? Studenterna presenterar sina resultat i ord och bild den 13 september. Dagen är uppdelad i två pass med fyra presentationer i varje. Det går bra att delta i bara ett pass eller vara med hela dagen.

Tid och plats: torsdag 13 september 2018, kl. 09:00-12:00, 13:00-16:00, S:t Olofsalen, Norrköpings Rådhus

Anmälan och frågor: mats.brusman@liu.se senast 10/9 (Ange om du vill vara med för- eller eftermiddag eller hela dagen!)

Seminariet arrangeras för sjätte året i rad i samarbete mellan Linköpings universitet och Norrköpings kommun inom ramen för parternas samverkansavtal. Samtidigt är det ett examinerande moment i kursen Livsvillkor – Grannskap – Identitet som inleder SKA-programmets tredje termin.

Välkomna!

Program 13 september 2018

09:00-09:15 Introduktion
09:15-09:45 Kärleksparken
09:45-10:15 Söder Tull
10:15-10:45 Fika
10:45-11:15 Centralstationen/Resecentrum
11:15-11:45 Laxholmstorget
11:45-12:00 Avslutning förmiddag
13:00-13:15 Intro eftermiddag
13:15-13:45 Yllefabriken/kvarteret Kroken
13:45-14:15 Nya Torget
14:15-14:45 Fika
14:45-15:15 Dragsgatan
15:15-15:45 Strömparken
15:45-16:00 Avslutning