20 maj 2016

Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen, kommer under ett år att gästforska vid Linköpings universitet.

Svante Axelsson har en bakgrund som agronom och miljöekonom och har tidigare varit högskoleadjunkt på SLU vid Uppsala universitet, men han har tidigare inte forskat.

– Det här är ett utmärkt exempel på samverkan med det omgivande samhället. Vi inhämtar praktisk kunskap på samma sätt som i industrin. Det är bra för civilsamhälle och det är bra för universitetet, säger Björn-Ola Linnér, professor på Tema Miljöförändring.

Svante Axelsson kommer att titta på hur olika länder har satsat på klimatomställningar, det vill säga hur de mött olika klimatutmaningar. Främst kommer han att fokusera på Tysklands klimatomställning, med bland annat försöken att fasa ut fossila bränslen.

Svante, varför valde du att lämna ditt nuvarande jobb för att börja forska vid Linköpings universitet?Svante Axelsson

– Jag har lång erfarenhet av praktiskt arbete och dialog med samhället kring frågor som rör miljö och samhällsförändring och jag tror att de kunskaperna kan komma till nytta inom forskningen. Tema M är vad jag kan se, bäst på att arbeta med frågor kring förändringar mot hållbarhet.

Du brukar vara i hetluften, hur blir det med debatterandet nu när du ska forska?

– Jag kommer inte att vara tyst. Lärosätena har ju den så kallade tredje uppgiften, att dela med sig av kunskap, och det kommer jag att göra.

Vad hoppas du på under året på Linköpings universitet?

– Jag vill träffa studenter. Jag vill höra hur de ser på framtiden och jag hoppas på att kunna inspirera dem.

 

Foto: Naturskyddsföreningen