Institutionen för datavetenskap och Dataföreningen i Sverige östra kretsen har för tjugoförsta gången delat ut pris för årets bästa examensarbete. Vinnarna är Carl Folkesson, Fredrik Josefsson Ågren och Niklas Larsson.

Carl Folkesson har skriv årets bästa uppsats uppsats på avancerad nivå.  

 

Institutionen för datavetenskap och Dataföreningen i Sverige östra kretsen har delat ut pris för bästa examensarbete. Carl Folkesson tilldelades priset bästa uppsats på avancerad nivå för sitt arbete "Anonymization of directory-structured sensitive data".

 

Vinnare bästa examensarbete på avancerad nivå (master/civilingenjör) .

Carl Folkesson Anonymization of directory-structured sensitive data. Länk till uppsats.

 

Övriga nominerade på avancerad nivå

  • Sofia Thunberg Can You Read My Mind?: A Participatory Design Study of How a Humanoid Robot Can Communicate Its Intent and Awareness. Länk till uppsats.
  • Per Lindström Deep Imitation Learning on Spatio-Temporal Data with Multiple Adversarial Agents Applied on Soccer. Länk till uppsats.
  • Carl Nykvist och Martin Larsson Lightweight Portable Intrusion Detection System for Auditing Applications: Implementation and evaluation of a lightweight portable intrusion detection system using Raspberry Pi and Wi-Fi Pineapple. Länk till uppsats.
  • Tobias Sund och Claes Lööf Performance Evaluation of a Blockchain-based Traceability System: A Case Study at IKEA. Länk till uppsats.
  • Christoffer Johansson Arrival Time Predictions for Buses using Recurrent Neural Networks. Länk till uppsats.

Fredrik Josefsson Ågren och Niklas Larsson. 

 

Priset för bästa kandidatuppsats tilldelades Fredrik Josefsson Ågren och Niklas Larsson för examensarbete gjort under 2019 med titeln  "A study of slow denial of service mitigation tools and solutions deployed in the cloud".

 

Bästa examensarbete grundnivå (kandidat/högskoleingenjör)

Fredrik Josefsson Ågren och Niklas Larsson. A study of slow denial of service mitigation tools and solutions deployed in the cloud. Länk till uppsats.

 

Övriga nominerade på grundnivå (kandidat/högskoleingenjör)

  • Martin Lindblom och Oscar Järpehult Longitudinal measurements of link usage on Twitter. Länk to uppsats.
  • Madeleine Bäckström och Linn Hallonqvist A three-phase user study evaluating the integration of a generalized playback bar for a branched video player. Länk till uppsats.

 

Det var tjugoförsta gången priset delades ut och i år ägde ceremonin ägde rum online den 14 maj 2020. Samtliga nominerade  presenterade kort sina examensarbeten.  och Priset delades ut av årets promotorer. Promotor var för bästa examensarbete på avancerad nivå var Nahid Shahmeri, och för bästa examensarbete på grundnivå var Ola Leifler.