Margareta Kristenson, professor i folkhälsovetenskap vid Linköpings universitet, har fått 100 000 kronor i pris för sina populärvetenskapliga insatser.

Hon har bland annat lett den stora Östgötakommissionen, som beskrivit folkhälsans sociala fördelning i Östergötland och föreslagit politiska åtgärder för att minska ojämlikheter i hälsa. Det är hennes förmåga att överföra ny kunskap från hälsoekonomin till de politiska beslutsfattarna som nu belönas.

Lidelse för folkhälsoforskningen


I motiveringen står det att Margareta Kristenson får priset för sin ”kvalitativt och metodologiskt högtstående forskning kring socioekonomiska skillnader i hälsa, av hennes lidelse för folkhälsoforskningens kärnområde samt av hennes stora pedagogiska förmåga att förklara komplicerade förhållanden i det moderna samhället. Genom sin populärvetenskapliga gärning har hon med mod och tydlighet förmedlat åtgärdsförslag till politiker, allmänhet och media och därigenom sporrat till samhällsmässiga förändringar.”

Priset delas ut av Kungliga Vetenskapssamhället i Uppsala, en vetenskaplig akademi som består av forskare från alla fakulteter vid Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet.