20 november 2015

Två omtumlande händelser under uppväxten påverkar en individs personlighet: den första när beroendet av mamman minskar, den andra vid könsmognaden. Åtminstone gäller detta för höns, visar en studie vid Linköpings och Stockholms universitet.

Två kycklingar på en pinne

Forskarna följde 18 tuppar och 18 hönor av den ursprungliga rasen djungelhöns under deras utveckling från fluffiga små kycklingar till ståtliga vuxna fåglar. Fem gånger under uppväxten utvärderades de i personlighetstest där karaktärer som nyfikenhet, nervositet och vaksamhet bedömdes.

Omtumlande händelser

– Med personlighet hos djur menar vi att en individs beteendesvar är relativt likartat i olika situationer eller över tid. Att studera detta under utvecklingen från ung till vuxen ger oss möjlighet att undersöka vilka faktorer som påverkar en individs personlighet. Hos hönsen är det flera potentiellt omtumlande händelser under uppväxten; när kycklingarna inte längre är så beroende av sin hönsmamma, och senare när könshormoner och intressen på allvar börjar förändras, säger Hanne Løvlie, evolutionsforskare vid Linköpings universitet och ledare för studien som publiceras i tidskriften Behavioral Ecology.

Stor påverkan

– Vi såg att just dessa två viktiga livsskeden påverkar beteenden som ingår när man beskriver kycklingarnas personlighet. De flesta av de personlighetskaraktärer vi undersökte ändrade sig under kycklingarnas utveckling till vuxen och ett övergripande mönster var att efter könsmognad blev deras personlighet mera tydlig. Detta visar att viktiga livshändelser kan ha stor påverkan på en individs beteenden, säger Anna Favati, doktorand i zoologi och förstaförfattare till artikeln.

Foto: Josefina Zidar

Artikel: The ontogeny of personality traits in the red junglefowl, Gallus gallus. A. Favati, J. Zidar, H. Thorpe, P. Jensen & H. Løvlie. Behavioral Ecology (2015) doi:10.1093/beheco/arv177

Publicerad 2015-11-20