Genom Regbrå möts regionala aktör som arbetar med brottsförebyggande frågor. Syftet med nätverket är att dela kunskap och erfarenheter.

Nätverket Regional samverkan för brottsprevention (Regbrå) är ett samarbete mellan kommunerna i regionen, Polisen i Östergötland och Linköpings universitet. 
Nätverket har funnits i sin nuvarande form sedan december 2010 och består av representanter från lokala BRÅ-organisationer, kommuner och polisen. Det som gör Regbrå speciellt är att det samverkar på regional nivå.

Öka kunskapen om brottsprevention

Syftet med nätverket är att genom samverkan öka kunskapen om prevention och medverka till ökad kraft i det lokala brottspreventiva arbetet i kommunerna.
Regbrå verkar inom det brottsförebyggande arbetet. Fokus ligger på ungdomsbrottsligheten ur såväl gärningsmanna- som brottsofferperspektiv.

Regbrå vill:

  • underlätta erfarenhetsutbyte och skapa möten där kunskap kan spridas och skapas
  • verka för verksamhets- och metodutveckling mot en evidensbaserad praktik (EBP)
  • genom samverkan med Centrum för kommunstrategiska studier stärka kopplingen till forskning och utbildning.

Föreningar och privata företag

Nätverket samverkar med olika aktörer i samhället som arbetar brottspreventivt, till exempel polisen, kommuner, länsstyrelsen, fastighetsbolag, privata företag och organisationer samt föreningar.   
Nätverket består i dagsläget av 15 personer: tjänstemän från kommuner, polisen och länsstyrelsen samt en representant från Linköpings universitet.

Läs mer

Klicka på rubrikerna för att läsa hela dokumentet.

Kontaktpersoner

Nyhetsartikel