Region Östergötland + CKS = sant

Region Östergötland är ny samarbetspartner med CKS från och med årsskiftet. 

Någon tar blodprov i sjukvårdsmiljö.

Bild: Hälso- och sjukvård är en stor del av Region Östergötlands verksamhet, liksom regional utveckling. Foto: Thor Balkhed/ LiU 

– Vi ser ett övergripande värde i att delta i CKS viktiga arbete och det är också en del av en process inom Region Östergötland, säger Mats Johansson, ordförande i regionstyrelsen. 

När landstinget övergick till att bli Region Östergötland utökades ansvarsområdet från i huvudsak hälso- och sjukvårdsfrågor till att också omfatta regionala utvecklingsfrågor inom en rad områden: attraktivitet, tillväxt, näringsliv, samhällsbyggnad och miljö. 

Samarbete kring samhällsfrågor

– Vi har samarbetat länge med Linköpings universitet inom främst hälso- och sjukvårdsfrågor. Som region vill vi nu utöka samarbetet med universitet inom viktiga samhällsfrågor och där är CKS en viktig aktör, säger Mats Johansson.

– Vi är mycket glada över samarbetet med regionen och jag ser det som ett tecken på att regionen förstår vikten av att samarbeta på flera nivåer för att den ska utvecklas, säger Josefina Syssner, föreståndare för CKS.

Hon ser samarbetet som ett kvitto på att regionen inser betydelsen av de primärkommunala uppdragen (skolor, omsorg, näringsliv och samhällsutveckling) för att regionen ska kunna jobba med utveckling. Och att det finns en ömsesidig förståelse.

– Kommunerna kommer att behöva samverka mer med varandra i regionen, men också med Region Östergötland, för att lösa sina uppdrag. Där vill CKS vara en mötesplats med kunskapsutveckling och lärande i fokus för regional utveckling, säger Josefina Syssner. 

”Del av den befintliga miljön”

Mats Johansson hade ordförandeposten i CKS styrelse under tio år och säger sig ha ”höga förväntningar” på samarbetet.
– Samtidigt vill jag understryka att Region Östergötland inte vill påverka vilka frågor som ska stå på dagordningen, utan vara en del av den befintliga miljön. Och vi ställer en spännande organisation till förfogande för kommande forskning, säger Mats Johansson.

Senate nytt från LiU