REMESOforskare ger ut en ny bok om nationens omvandling. Reimagineering the Nation: Essays on the 21st Century

reimagineering the nationSverige, sedan länge betraktat som en internationell förebild i fråga om tolerant mångkulturalism och etnisk mångfald, präglas idag av restriktiv flyktingpolitik och växande politiskt högerinriktad populism. Parallellt med denna utveckling har ett flertal olika nya motståndsrörelser i civilsamhället rest frågor kring social rättvisa.

I boken Reimagineering the Nation: Essays on the 21st Century diskuterar forskare hur Sverige i dag förändras utifrån skilda perspektiv som välfärdsstat, arbete och arbetsmarknad, etnicitet och kön samt sociala och politiska rörelser.

Medverkande författare är huvudsakligen verksamma vid, eller anknutna till, REMESO, Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle, Linköpings universitet.

Boken är redigerad av Aleksandra Ålund, Carl-Ulrik Schierup och Anders Neergaard

Läs mer på förlagets hemsida- Peter Lang