02 september 2016

Universitetsstyrelsen kommer enhälligt att föreslå regeringen att förlänga Helen Dannetuns anställning som rektor. Det stod klart efter dagens styrelsemöte.

Rektor vid LiU Helen Dannetun. Foto: Thor BalkhedAnställningen av Helen Dannetun som rektor för Linköpings universitet löper fram till den 30 juni 2017. Hon har förklarat att hon är beredd att stå till förfogande för förlängning i ytterligare tre år.
Universitetsstyrelsen ser positivt på Helen Dannetuns insatser. Sedan hon tillträdde 2011 har hon bland annat gjort insatser för att stärka utbildningen och den pedagogiska kompetensen hos lärarna och långsiktigt anpassa främst Campus Valla till morgondagens krav genom projektet Studenthus Valla. Universitetet har under hennes år som rektor stärkt sin ställning i flera universitetsrankningar.

Universitetsstyrelsens beredningsgrupp har också hört företrädare för lärarna, anställda och studenter vid universitetet samt prefekter och dekaner och det råder en stark uppslutning kring Helen Dannetuns kandidatur.
Styrelsen kommer, mot den bakgrunden, att enhälligt föreslå regeringen att förlänga Helen Dannetuns anställning som rektor fram till den 30 juni 2020.