06 oktober 2017

"Göteborg, London, Charlottesville, Barcelona. Det är platser som vi alla känner igen efter senaste tidens rapportering. En orolig värld ställer krav på oss i skolan för vi lärare ska våga ta diskussionerna”. Orden är Catharina Wikström-Ginérs och de inleder den dag av föreläsningar om religion, identitet och radikalisering som Linköpings universitet anordnade för 100-talet av länets gymnasielärare under en studiedag.

Gymnasielärare besöker länsdagarnaReligionslärare har satt sig i skolbänken för vidareutbildning i religion Foto: Therese Ekstrand AmayaBänkraderna i salen i Vallfarten är fullsatta och ett dämpat sorl böljar över rummet. För en dag har dessa gymnasielärare själva tagit rollen av elev och nu väntar de otåligt på att Carl-Magnus Carlstein ska dra igång sin föreläsning om religion och identitet.

100 gymnasielärare i publiken är betydligt fler än vad arrangörerna från början planerade för, senaste gången vidareutbildningen i religion hölls kom 30-talet lärare.

– Religionen har blivit mer synlig. På nyheterna ser vi extrema rörelser och ett USA-val präglat av religion. Det väcker frågor och det är en av anledningarna till att vi anordnar den här dagen, säger Carl-Magnus Carlstein, universitetsadjunkt i religionsvetenskap vid Linköpings universitet.

Han menar att i det västerländska samhället, och ibland i religionsundervisningen, tenderar religionen att framställas som i bästa fall något privat och i sämsta fall något omodernt, irrationellt och konfliktskapande. Om religionslärare bidrar till den här synen kan det skapa ett vi och ett dom-tänkande hos eleverna. Något som inte behövs i en redan polariserad värld.

Att elever ställer frågor om dagsaktuella händelser till sina lärare – som i sin tur får egna frågor – är en av anledningen till att så många lärare väljer att dyka upp just i år, tror Carl-Magnus Carlstein.

– Jag hoppas att dagen ska kunna erbjuda lärarna redskap att hantera vissa av elevernas frågor samt att fundera över hur man själv undervisar och bemöter människor med religiös identitet, säger han.

Att ta med sig kunskaperna hem

larare-TEA Anna Sandström Jönsson och Nour Ahmed arbetar tillsammans med nyanlända elever i Norrköping Foto: Therese Ekstrand AmayaEfter föreläsningen diskuterar lärarna Nour Ahmed och Anna Sandström Jönsson vad de just har hört. De arbetar med språkintroduktion på Ebersteinska gymnasiet i Norrköping och möter dagligen nyanlända elever från alla religioner. De undervisar tillsammans, Anna som ämneslärare och Nour som kulturell brygga och studiehandledare.

– Frågor om identitet och religion är jätteviktiga i vårt klassrum. Vi är här för att vi vill ha mer kunskap om hur vi ska kunna prata med eleverna, men också om hur de uppfattar oss. Jag tycker att den biten som handlade om hur det skapas ett vi och ett dom i klassrummet var väldigt intressant, säger Nour Ahmed.

–Ibland när jag undervisar märker jag att eleverna känner sig ifrågasatta när jag talar om deras religion. Jag är ju uppvuxen i ett sekulärt samhälle och har den synen med mig så det var intressant att höra om hur religion i västvärlden framställs som något omodernt och konfliktskapande, säger Anna Sandström Jönsson.

Både Anna och Nour tycker att dagen så här långt har fått dem att tänka till och nu ser de fram emot föreläsningen om religion och radikalisering.

– Vi lärare märker av radikalisering i många former, inte bara vad gäller religion. Det handlar lika mycket om höger- eller vänsterradikalisering. Kan vi diskutera hur man bemöter det vore det väldigt värdefullt, säger Anna Sandström Jönsson innan hon går in för att återigen sätta sig i föreläsningssalen.

Fakta:
Föreläsningsdagen om religion ingår i Länsstudiedagen som är en gemensam studiedag för gymnasieskolorna i regionen. Under dagen blandas workshops med föreläsningar som hålls av LiU:s forskare. Förhoppningen är att få till ett långsiktigt kunskapsutbyte mellan forskarna och gymnasielärarna.

Vid LiU arrangeras i år sex program inom Länsstudiedagen, där religion är ett. Totalt beräknas 350 lärare besöka LiU under Länsstudiedagen. Forskare från LiU medverkar också i några av de andra program som arrangeras ute på skolorna.