När antagna till en utbildning väljer att tacka nej till sin plats kan det vara aktuellt med reservantagning. Då har du som fått en reservplats chansen att komma in på utbildningen.

Så fungerar reservantagning

Alla behöriga sökande som inte antagits vid urvalet placeras som reserver. Om någon som blivit antagen sedan lämnar återbud frigörs en plats och en reservantagning är möjlig. De som står som reserver och gjorde sin ansökan i tid kallas då före dem som gjorde en sen ansökan. Eftersom vi vet att alla som blivit antagna till en utbildning inte alltid dyker upp antar vi på de flesta av våra utbildningar fler sökande än vi har platser till, så kallat överintag. Detta gör att vi inte måste kalla reserver så fort någon hoppar av. Det innebär också att den som är reserv 1 i en urvalsgrupp inte automatiskt kommer att antas när en person i samma urvalsgrupp hoppar av, eftersom den platsen kan fyllas av en person som ingår i överintaget.

Olika reservlistor för olika urvalsgrupper

Du som ansökt i tid till en kurs eller ett program ingår i en eller flera urvalsgrupper och får ett unikt reservnummer för varje urvalsgrupp som du är med och konkurrerar i. Om du till exempel har sökt till ett program på grundnivå kan du konkurrera i både urvalsgrupp BI (Gymnasiebetyg) och urvalsgrupp HP (högskoleprovet). Du får en plats i reservlistan utifrån hur höga betyg eller resultat på högskoleprovet som de övriga i urvalsgruppen hade i jämförelse med dina egna betyg eller ditt resultat på högskoleprovet. Detta betyder att du kan hamna på reservplats 5 i urvalsgrupp BI men reservplats 36 i urvalsgrupp HP.

Kom ihåg

  • Efter urval 1 måste du tacka ja för att behålla din plats som reserv och vara med och konkurrera om eventuella platser som erbjuds reserver.
  • Lämna återbud på Mina sidor på antagning.se om du inte längre är intresserad av en plats.
  • Se till att ha aktuella kontaktuppgifter på Mina sidor på antagning.se så att vi kan kontakta dig.
  • Lämna snabbt besked om du blir erbjuden en plats.
  • Du kan behöva vara på plats på campus, eller annan ort beroende på var utbildningen ges, med kort varsel om du får en plats. Det är viktigt att du kontaktar ansvarig för utbildningen så snart som möjligt om förhinder uppstår.
  • Om du är reserv till ett program, läs mer på programmets antagensida som du hittar via liu.se/antagen.

Ta reda på mer

Du kan läsa mer om hur det fungerar med reservantagning och sen anmälan på antagning.se.


Vanliga frågor om reservantagning

I vilken ordning antas reserver?

Reservantagningen följer alltid fasta urvalsprinciper i enlighet med fördelning av platser mellan olika urvalsgrupper. Reserver kallas från den urvalsgrupp där någon tackat nej. Till exempel innebär det att om någon tackar nej till en plats i urvalsgruppen HP så antas reserv 1 i den urvalsgruppen, men ingen reserv i urvalsgruppen BI. Reserver som sökt i tid går alltid före reserver som sökt efter sista anmälningsdag.

Ska jag vara med på något upprop?

Som reserv behöver du inte vara med vid uppropet (såvida du inte är kallad till ett reservupprop av kurs- eller programadministrationen). Du ges heller ingen förtur om du är med där. I stället kommer vi att ta kontakt med dig om det blir aktuellt med en plats för just dig. Reservantagningen sker helt efter den reservplacering som du blivit tilldelad. Det finns flera urvalsgrupper och vi måste ta in reserver i enlighet med den fördelning av platser mellan urvalsgrupperna som finns.


Hur får jag veta om jag får en plats?

Vi ringer i första hand upp dig som erbjuds reservplats via telefon, men reserver kan ibland också kallas via mejl eller brev. Läs vad som gäller för ditt just din utbildning på programmets antagensida som du hittar via liu.se/antagen. Kom ihåg att ha aktuella kontaktuppgifter på Mina sidor på antagning.se så att vi kan komma i kontakt med dig. Du kan inte se på antagning.se om du fått en reservplats.

Hur stor är chansen att jag får en plats?

Vi har ingen möjlighet att ge ett svar på hur du ligger till eller hur stora dina chanser är att komma in som reservplacerad. Din möjlighet att få en reservplats beror på hur många som tackar nej till en erbjuden plats.

Hur länge pågår reservantagningen?

Reservantagning pågår normalt sett en vecka, eller som högst två veckor, efter uppropet. Det är viktigt att kunna komma igång med studierna så snart som möjligt efter terminsstart. På de flesta utbildningar kan du se på Mina sidor på antagning.se om reservantagningen är avslutad.

Hitta mer information om reservantagning till program

Om du är reserv till ett program - läs mer på programmets antagensida. Där kan det finnas mer specifik information om reservantagning till utbildningen.