Spindelrobotar och tävlingsbilar

Det är dags för uppvisning av studenternas kandidatprojekt.

Från skisser till färdig robot. Studenter som läser tredje året får under vårterminen visa upp hur de använder teorin de lärt sig i praktiken. Varje grupp får ett uppdrag att konstruera ett fordon med specifika egenskaper. Den här roboten är en förarlös tävlingsbil. 
Robottavling2
Den förarlösa tävlingsbilen skulle kunna följa en bana, både med och utan hinder. En bonus var om den dessutom kunde köra snabbt, vilket gruppen som jobbade fram fordonet lyckades med!
Robottavling3
– Jag trivs fantastiskt bra på LiU. Jag visste att jag ville hit och det känns som jag har hittat rätt, säger Fredrik Almin som ingick i gruppen med den förarlösa tävlingsbilen. Han pluggar tredje året på LiU och är nöjd över att de lyckades få bilen att göra det de ville.
Robottavling4
Under den första delen av kursen är det mycket planering, skissande och skrivande innan det är dags att konstruera själva fordonet. 
Nervositeten innan det är dags att visa upp resultatet för sina kurskamrater, kursledare och andra nyfikna är stor. 
Robottavling6
En sexbensrobot programmerad att själv kunna läsa av sin omgivning, kliva över och krypa under hinder på vägen. I verkligheten skulle tekniken kunna användas för att städa upp efter exempelvis en jordbävning och där människan har svårt att röra sig. 
Spindelrobot_8
Studenterna har delats in i 13 grupper och i varje grupp har mellan sex och åtta studenter deltagit. Gruppdeltagarna har sedan fördelat arbetsuppgifterna inom gruppen. 
Robottavling7
– Studenterna jobbar precis som inom industrin, från början till slut, säger Tomas Svensson som är kursansvarig. Sex personer jobbar med kursen och ytterligare ett 20-tal externa handledare är involverade i studenternas arbeten. 
Robottavling9
Här är en så kallad undsättningsrobot. Den ska självmant kunna scanna av svårtillgänglig miljö i sökandet av exempelvis överlevande människor och djur. 
Robottavling8
Att använda sina teoretiska kunskaper för att kunna skapa ett fordon med specifika användningsområden är jättekul tycker deltagarna i gruppen som arbetade med det här undsättningsfordonet.  
Bild10
Under kursen jobbar studenterna med allt från kravspecifikation och projektplaner till tidsplaner och design. I slutet av maj visas resultaten upp för alla som är nyfikna. 
Robottavling11
Elvis Jakobsson och Toivo Rodriguez har varit med och konstruerat en lagerrobot. 
Robottavling12
Den självgående roboten ska kunna hämta ett objekt och placera någon annanstans. Lagerroboten kallas även för "Ikea-robot" av kursledaren Tomas Svensson som menar att den exempelvis skulle kunna användas på ett möbellager. 
Efter uppvisningen är kursen slut och robotarna plockas ned bit för bit men kunskapen hos studenterna finns kvar och kommer få utlopp inom yrkeslivet om några år!