13 november 2015

Tusen personer springer för en hållbar och rättvis miljö i stafetten Run for your life. Stafetten är också ett konstprojekt som LiU-studenten Josefine Höijer skriver sin masteruppsats om.

Klimatstafetten passerar Östergötland i vecka 47 och tisdag den 17 november drar stafetten Run for your life genom bland annat Norrköping och Linköping. Stafetten är en konstaktion initierad av Riksteatern för att uppmärksamma klimatfrågan, och den 430 mil långa sträckan springs av 1 000 löpare. Stafetten inleddes i Kiruna och avslutas i Paris den 30 november, lagom till att klimatkonferensen COP21 inleds.

Josefine Höijer är miljövetare i grunden och har fortsatt plugga vid LiU. Hon läser nu Kultur, samhälle, media (KSM) vid Campus Norrköping och att följa klimatstafetten är en del av hennes masterprojekt.

– Jag kommer att iaktta och studera stafetten för att sedan kunna skriva om hur man kan arbeta med hållbar utveckling och klimatfrågor genom gestaltning, det vill säga hur man kan kommunicera de här frågorna via konsten, säger Josefine Höijer.

För att genomföra studien har Josefine Höijer fått ett stipendium på 20 000 kronor ur Sparbanksstiftelsen Alfas internationella stipendiefond. Hon kommer att följa stafetten när den passerar genom länet och resa till Paris när stafetten går i mål. På plats i Frankrike kommer hon att intervjua nyckelpersoner kring projektet, löpare och publik. Förutom uppsatsen kommer hon också att göra ett gestaltande arbete kring studien som en del av masterprojektet.

– Jag vill undersöka den genom gestaltningsperspektivet eftersom det till det yttre är ett idrottsevenemang och att det därför troligen också når ut till personer som normalt inte deltar i miljö- eller kulturdiskussioner.

Via Run for your lifes hemsida kan man följa stafetten live och också läsa löparnas egna tankar om klimatförändringarna.

– Med tanke på hur viktig klimatfrågan är idag tycker jag att det är en rättighet för alla att få kunskap om miljöfrågor och hållbar utveckling. Därför måste vi hitta nya sätt att nå ut eftersom det är många som inte nås idag, säger Josefine Höijer.

Stafetten går inte obemärkt förbi, det finns en rad lokala arrangemang i både Linköping och Norrköping den 17 november. Linköpings universitet finns representerat genom flera arrangemang:

”What to expect from Paris”. Lunchföreläsning med Prabhat Upadhyaya, doktorand vid Tema Miljöförändring. Klockan 12.30-13.00 i C-huset, lokal C3.
”Är vi alla klimatskeptiker?” Interaktiv föreläsning med Martin Hultman, forskare vid Linköpings universitet. Klockan 17.00-17.30 Marmorfoajén, Konsert & Kongress samt klockan 18.00-19.30 i Elsas hus.
Lite syra springer med stafetten vid löparbyte på Korallen mellan 19.30-20.00.
Linköpings indiekör ger konsert vid Elsas hus klockan 20-21.

Läs också om Linnea Ackerfors, miljövetare på LiU som deltar i stafetten (LiU-nytt)

Följ loppet live här och mer information

Publicerad 2015-11-13

Taggar