09 februari 2016

Mats Björkman, professor i industriell produktion, tilldelas
det femte Åke-Svensson-stipendiet. ”Det här visar hur viktigt produktion är. Men vi är många som bidragit till de resultat vi prisas för” säger han.

Mats Björkman och hans Avdelning för Industriell produktion, IEI, tilldelades den femte och sista stipendiet som Saab delar ut i förre vd:n Åke Svenssons namn.

– Det här är ju inget stipendium man söker, utan andra som föreslår att man ska få och det gör det ju extra roligt. Jag är positivt och glatt överraskad, säger Mats Björkman.
Mats BjörkmanFoto: Monica Westman
Nuvarande vd Håkan Buskhe visade sig också vara både rejält intresserad och kunnig inom produktion, berättar Mats Björkman, efter en rejäl pratstund i samband med prisutdelningen som hölls på Saabs huvudkontor i Stockholm.

Långsiktigt samarbete

Avdelningen har arbetat tillsammans med Saab i närmare femton år, och intensiteten har ökat stadigt. Det handlar om allt i från små och stora projekt inom grundutbildningen och examensarbeten till forskningssamarbete, industridoktorand och gästforskare.

– Hur många examensarbeten våra studenter gjort på Saab har vi tappat räkningen på, det är otaliga.

Fyra spetsområden

Industriell produktion har spetsforskning inom några områden: flexibel och samtidigt kostnadseffektiv automatisering, konstruktion för produktion, intelligenta tillverkningssystem samt hållbar produktion och återtillverkning. I motiveringen till stipendiet lyfter Saab upp forskningen inom de två första: I flygindustrin handlar det om små serier och då måste produktionsutrustningen vara flexibel och snabbt omställbar för att automatisering ska bli effektiv och lönsam. Produkterna måste också vara möjliga att tillverka till en rimlig kostnad.

– Saab är duktigast i världen på att producera stridsflygplan av hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Men det finns en hel del kvar att göra även för dem, säger Mats Björkman.

I motiveringen nämns också några innovationer som kraftigt ökar flexibiliteten som härstammar från forskning vid avdelningen, som Flexapoder och Boxjoints.

– Specialfixturer är vår specialitet, och de två systemen som nämns är numera också kommersiella produkter, konstaterar Mats Björkman.

En fixtur är det verktyg som håller fast en detalj så att robotar eller människor kommer åt att bearbeta eller montera. Det ställs höga krav på precision och styrka i fixturerna och de står för en stor kostnad i industrins produktionssystem. Flexapoder är sexarmade stöd, fixturer, som är enkla att flytta och ställa in med hög precision. Boxjiont är ett meccano, en byggsats, av fixturer där modulerna är enkla att flytta om och koppla ihop allt efter behov.

– Det obemannade smygflygplanet Neuron har exempelvis byggts med hjälp av flexapoder och Boxjoint, det byggdes ju bara i ett exemplar och där krävdes hög flexibilitet, säger Mats Björkman.

Fler demonstratorer på gång

Neuron är en demonstrator som ska visa hur ny produktionsteknik och nya material kan utveckla flygindustrin, men avdelningen deltar även i ett par andra liknande projekt. Ett Vinnova-finansierat för svensk industri, GF demo, och ett gigantiskt EU-projekt med 30 partners och 33 miljoner euro i budget - Locomachs. Båda ska resultera i demonstratorer under året.

Mats Björkman ser också ljust på framtiden för sitt forskningsområde. I nyligen utkomna rapporten från industridepartementet ”Smart industri – ny industrialiseringsstrategi för Sverige” finns satsningar på såväl Industri 4.0 (nästa generations autonoma produktionssystem) och hållbar produktion.

– Det är två av våra verkliga specialområden och jag hoppas och tror att vi får del av de satsningar som kommer att göras framöver.

Åke Svensson Prize

Prisutdelning i StockholmStipendiet, Åke Svensson Prize, som är på 50 000 kronor, instiftades av Saab i samband med avtackningen av förre vd:n Åke Svensson. I fem år har det nu delats ut i Åke Svenssons namn. Stipendiet ska belöna en forskare vid Linköpings universitets tekniska fakultet inom områdena samhällssäkerhet, flyg och försvar och ska användas för att skapa ytterligare genomslag för de uppnådda resultaten. Tidigare stipendiater är professorerna Fredrik Gustafsson, ISY, Peter Krus, IEI, Patrick Doherty, IDA och Simin Nadjm-Tehrani, IDA.

Fler pristagare