Sakernas internet och artificiell intelligens - hur kan det påverka framtidens skadeplats? Det ska ett projekt som leds av Magnus Bång, universitetslektor vid Institutionen för datavetenskap (IDA), ta reda på.

Magnus Bång. Foto: Mikael Sönne

Information ger bättre bild

Utgångspunkten är sensorer som kopplas upp mot internet ska öka kunskapen om det som händer på en skadeplats. Med hjälp av artificiell intelligens kan sedan denna information analyseras och användas som stöd i räddningsarbetet. Den data som samlats in från platsen kan också användas för att i efterhand utvärdera insatsen.

- Det handlar både om stöd i realtid vid en pågående insats och om uppföljning av händelser, säger Magnus Bång.

I tidigare studier har sensorer placerats i brandbilar för att se hur brandmän använder olika verktyg. Resultaten kan användas till exempel för att ändra placeringen av verktygen utifrån tillgänglighet och vad som används mest.

I nya studier ska sensorer sättas både på materiel, fordon och människor och informationen från dessa sedan spelas in. Uppgifterna visualiseras i en app där betraktaren kan se var olika personer befinner sig och hur de rör sig. Genom att klicka på en viss punkt går det att få fram mer detaljerade uppgifter.