04 maj 2016

Den senaste tidens händelser i Ryd har lett till att polisen stärkt sina insatser där. Universitetet jobbar också aktivt tillsammans med Linköpings kommun, polisen och studentkårerna för att minska oroligheterna.
Bild på RydFoto: Göran Billeson; Under de senaste veckorna har en rad brott skett i Ryd. Det handlar bland annat om några rån, ett stort antal bilbränder och även enstaka bränder i garage och soprum. I Ryd finns cirka 5000 studentbostäder och studenterna där är oroliga.

– Vi förstår studenternas oro. Att inte våga gå ut på kvällen för att köpa godis eller att inte våga vara i vissa delar av Ryd, det är verkligen inte okej. Vi märker inte minst på sociala medier att oron har ökat, säger Ann Holmlid, administrativ direktör med ansvar bland annat för studentfrågor.

Jobba för att skapa trygghet


Hon betonar att mycket arbete görs för att oroligheterna ska lägga sig, framför allt handlar det om polisiära och trygghetsskapande insatser. Men även universitetet jobbar på olika sätt med frågorna, både kortsiktigt och långsiktigt.

– Nu handlar det om att jobba för att skapa trygghet. Polisen är väldigt aktiv i Ryd nu. Vi har i flera år haft en dialog med kommunen om Ryd, och kårerna har tillsammans med universitetsledningen ett samarbete med kommunens ledning. Studenter och andra boende är inbjudna till nästa geografiska utskott i Ryd där de kan berätta om sina upplevelser för politikerna. Vår säkerhetschef har en avstämning varje vecka med polis och säkerhetschef på kommunen, säger Ann Holmlid.

Stort engagemang bland studenterna


Universitetsledningen har också ett mer långsiktigt utvecklingsarbete vad gäller Ryd tillsammans med studentkårerna och Ryds Herrgård. Sedan länge är studenterna involverade i hjälp med läxläsning för skolornas elever och andra sociala aktiviteter. Ryds Herrgård håller nu på med ett visionsarbete där en bred diskussion förs med studenter om deras roll för social stabilitet och breddad rekrytering.

– Det finns ett jättestort engagemang från studenternas sida, men det är viktigt att det handlar om sociala insatser och sådant som kan leda till en breddad rekrytering – att fler unga ser möjligheter att läsa vidare på universitet. Studenterna ska inte gå in i brottsbekämpning, det är inte deras roll.

Vad betyder oroligheterna i Ryd för universitetet?

–Vi är beroende av att Ryd fungerar eftersom så många av våra studenter bor där, bland annat majoriteten av våra internationella studenter. Kommunen måste tillsammans med oss, polisen och andra aktörer skapa långsiktiga förutsättningar för att området är stabilt. Det får inte bli så att oro för boendemiljön blir en faktor som spelar in när studenterna väljer studieort.

– Men vi ska inte glömma att Ryd är fantastiskt – också. Det handlar inte bara om närheten till universitetet utan att området är bra och spännande, säger Ann Holmlid.

Studentkårerna går i dagarna ut med ett mail till studenterna om att de som känner sig oroliga kan kontakta Studenthälsan, och att de inte ska tveka att kontakta polis om de ser något misstänkt.

På sociala medier har det talats om att studenterna vill upprätta medborgargarden. Hur ser universitetet på det?

– Vi avråder bestämt! Ring polisen istället.