Genom att du anmäler dig till detta evenemang samtycker du till att de personuppgifter som du anger i anmälan till detta evenemang får behandlas av Linköpings universitet. Linköpings universitet behandlar dina personuppgifter med ändamålet att vi ska kunna skicka relevant information till dig inför evenemanget, samt för att kunna följa upp och utvärdera det.

Personuppgifterna kommer att hanteras på följande sätt:

Personuppgifterna sparas i vår databas som tillhandahålls av vår underleverantör, Mira Network AB. Dina personuppgifter visas för och hanteras av administratörer vid universitetet, samt sektionsansvariga som arbetar med alumnverksamhet. Dina uppgifter kan även komma att delas med LiU Holding AB (ägs av Linköpings universitet och arbetar med samverkan).

I förekommande fall, t ex internationella evenemang, kan dina personuppgifter komma att delas med svenska ambassader utanför Sverige.

Uppgifterna kommer att användas för ovanstående ändamål och i enlighet med detta samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att du har gett ditt frivilliga samtycke. Vi sparar dina uppgifter tills evenemanget är avslutat och vi har utvärderat det, max 12 månader efter att evenemanget har ägt rum.

Linköpings universitet, 581 83 Linköping, med organisationsnummer 202100-3096 är personuppgiftsansvarig. Du hittar Linköpings universitets integritetspolicy här.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta alumni@liu.se eller registrator@liu.se. Vi kommer i så fall upphöra att behandla de personuppgifter som vi har samlat in med stöd av detta samtycke. Om du tar tillbaka ditt samtycke innan evenemanget har ägt rum kan du dock inte delta. Uppgifter som ingår i resultat som redan har åstadkommits kommer dock inte att påverkas av att ditt samtycke återkallas. Vissa uppgifter kan dock komma att arkiveras i enlighet med svensk lag. 

Du har rätt att få information om de personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud via dataskyddsombud@liu.se. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten) om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.