Samverka med IEI

IEI:s samverkan med näringsliv, offentliga organisationer och samhälle omvandlar kunskap till nytta. En bra samverkan gynnar både dig och oss på IEI.

Tomas Nord, forskare vid LiU.

"Vill du samverka med IEI? Hör av dig till mig", uppmanar IEI:s samverkanskoordinator Tomas Nord. Foto: Mikael Sönne

Viktig del av institutionen

Samverkan bidrar också till samhällets utveckling och leder till nytta och värde, då parterna gemensamt finner lösningar, utvecklar produkter och tar fram ny kunskap. Tillsammans med det omgivande samhället nyttiggörs de kunskaper som skapas i forskning och utbildning.

På IEI har samverkan varit en bärande del av verksamheten ända sedan institutionen skapades 2007. Flera avdelningar och utbildningsprogram har samarbetat med det omgivande samhället betydligt längre än så. För 40 år sedan var LiU först i Sverige med det nya civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, framtaget i samarbete med näringslivet. Också det nyare civilingenjörsprogrammet EMM (Energi, miljö och management) har skapats på liknande sätt.

- Hela LiU är bra på samverkan, men jag skulle vilja säga att IEI är samverkan. Den återfinns överallt och är integrerad både inom forskning och utbildning, säger Tomas Nord, samverkanskoordinator vid institutionen.

Samarbete och nyttiggörande

- Dessutom tar vi samverkan ett steg längre, till nyttiggörande. Det mesta av vår forskning sker i samarbete med företag och andra organisationer, och det är viktigt att den leder till produkter och tjänster som kan användas praktiskt.

Inom institutionen sker samverkan i många olika former och med olika typer av aktörer. IEI har en bred syn på samarbete vilket gör det lätt att hitta passande former för olika idéer. Varje år drivs hundratals projekt tillsammans med företag, landsting, kommuner, myndigheter och andra organisationer såväl lokalt och regionalt som globalt.

Samverkan vid IEI syftar till ömsesidigt kunskapsutbyte som leder till nyttiggörande i samhället och kvalitetsutveckling i forskning och utbildning. För att ytterligare stärka arbetet tar institutionen under 2020 fram en samverkansplattform med tillhörande kommunikationsplan. Denna kommer att presenteras här.

Exempel på samverkansformer med IEI:

Ex-jobb, företags- och organisationsnära forskning, projektkurser, uppsatser och praktik, stipendier, jobbförmedling, arbetsmarknadsmässa, studiebesök, seminarier, gemensam forskning, finansiering av forskning eller utrustning för forskning, kunskaps- och kompetensutbyte, industridoktorander, adjungerad professor och lärare.

Varmt välkommen att höra av dig!

IEI är samverkan. Den återfinns överallt och är integrerad både inom forskning och utbildning