IEI:s samverkan med näringsliv, offentliga organisationer och samhälle omvandlar kunskap till nytta. Det bidrar också till samhällets utveckling, då parterna gemensamt finner lösningar, utvecklar produkter och tar fram ny kunskap.

Olof Hjelm, Industriell miljöteknik (tvåa från vänster) tillsammans med Johan Rydberg, Cleantech Östergötland, Nathali Vivas, Energifabriken AB och Teodor Hovenberg, Envista AB.


Viktig del av institutionen

På IEI har samverkan varit en bärande del av verksamheten ända sedan institutionen skapades 2007. Flera avdelningar och utbildningsprogram har samarbetat med det omgivande samhället betydligt längre än så. För 40 år sedan var LiU först i Sverige med det nya civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, framtaget i samarbete med näringslivet. Också det nyare civilingenjörsprogrammet EMM (Energi, miljö och management) har skapats på liknande sätt.

Samarbete och nyttiggörande

Inom institutionen sker samverkan i många olika former och med olika typer av aktörer. IEI har en bred syn på samarbete vilket gör det lätt att hitta passande former för olika idéer. Varje år drivs hundratals projekt tillsammans med företag, landsting, kommuner, myndigheter och andra organisationer såväl lokalt och regionalt som globalt.

Samverkan vid IEI syftar till ömsesidigt kunskapsutbyte som leder till nyttiggörande i samhället och kvalitetsutveckling i forskning och utbildning. 

Exempel på samverkansformer med IEI:

Ex-jobb, företags- och organisationsnära forskning, projektkurser, uppsatser och praktik, stipendier, jobbförmedling, arbetsmarknadsmässa, studiebesök, seminarier, gemensam forskning, finansiering av forskning eller utrustning för forskning, kunskaps- och kompetensutbyte, industridoktorander, adjungerad professor och lärare.


Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling