Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) bedriver utbildning och forskning inom ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till design och teknik.

IEI är LiU:s största institution med mer än 450 medarbetare, 21 avdelningar och omsättning på cirka en halv miljard kronor.

Vår integrerade utbildning och forskning stödjer varandras utveckling. Vi är en institution som uppmuntrar till förnyelse, utveckling och innovation. Bland annat genom våra många samarbeten och kopplingar till företag och organisationer. Det bidrar till att studenterna har lättare att få jobb och forskningen kan tillämpas i verkligheten.

Kontakt

Adress

Besöksadress

Infart 1, Hans Meijers väg A-huset, ingång 13-19 Campus Valla Linköping

IEI i siffror

4500

studenter

600

kurser
 

32

professorer

18

biträdande professorer

160 

lektorer/ universitetsadjunkter

112

doktorander

Avdelningar på IEI

Forskning vid IEI

Forskningscenter och institut

Forskarutbildning

Samverkan vid IEI

Resurser

Nyheter

En institution - tre campus

Alla medarbetare på IEI