Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) stärker och utvecklar framtidens industri, näringsliv och samhälle genom ledande forskning, utbildning och nya innovationer.

Vår utbildning och forskning spänner över ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till teknik och design. Vi är en institution som ser förnyelse, utveckling och innovation som en självklarhet för att stärka ett hållbart samhälle. Samverkan och dialog genomsyrar vår verksamhet och möjliggör för goda och utvecklande relationer med företag och andra organisationer. Det i sin tur bidrar till att våra studenter är högt eftertraktade och att forskningen kan nyttjas för ökad konkurrenskraft och ökad hållbarhet.

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling är en institution med drygt 500 medarbetare och 20 avdelningar. 
Våra kurser och program ges till fler än 9000 studenter varje år.

Våra medarbetare är vår drivkraft för ständig utveckling.

Genom att skapa ett ”tillsammans”, ger vi förutsättningar för att alla kan blomstra och växa – och det i sin tur bidrar till ett genuint engagemang.” 
P
refekturen IEI

Nyheter och reportage på IEI Visa/dölj innehåll

Följ IEI i sociala medier

Instagram @liu_iei

 

Twitter @LiU_IEI

Kalender för IEI Visa/dölj innehåll

7 december 2022

Disputation i hållbara system med inriktning miljömanagement och miljöteknik: Abhijna Neramballi 

kl. 09.15 – 12.00 Planck, Fysikhuset och digitalt via Teams

8 december 2022

Analytical Sociology Seminar: Christina Bicchieri

kl. 14.30 – 16.00 Zoom

12 december 2022

Lunchklubben: En ny regering - varför då då?

kl. 12.00 – 13.00 Digitalt i Zoom.

Forskning vid IEI Visa/dölj innehåll

Vid IEI bedrivs omfattande forskning inom en rad olika områden, som spänner från samhällsvetenskap till teknikstudier. Viktiga områden är hållbarhet, cirkulär och beteendeekonomi, management, varu- och tjänsteproduktion, digitalisering, tekniska system och processer samt verksamhets-, produkt- och tjänsteutveckling.

Mycket av forskningen bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället med det uttalade målet tillämpning och nyttiggörande. Forskningen är ofta fler- och tvärvetenskaplig och präglas av kreativa samarbeten där forskare från olika discipliner arbetar tillsammans. Metodmässigt kännetecknas IEI:s forskning av mångfald och bredd avseende analysmetoder och typ av empiriska data. 

Forskargrupper, forskningsprojekt och forskningsområden vid IEI

Forskningscentra

Utbildning vid IEI Visa/dölj innehåll

En institution med brett spektrum i sina utbildningar - från ekonomi och management till teknik och design.

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling erbjuder kurser både på grundläggande och avancerad (master) nivå.

Utbildningarna vid institutionen präglas av djupa ämneskunskaper och hög kvalitet i nära samarbete med industrin och organisationer i regionen. Våra studenter har goda möjligheter att tillämpa sina teoretiska kunskaper i praktik i våra moderna verkstäder och laboratorier.

Vill du utveckla din kompetens, läs någon av våra 200 fristående kurser. Vi erbjuder även skräddarsydda uppdragsutbildningar. För mer information kontakta respektive avdelning.

Utbildningsprogram vid IEI

Aktuellt inom utbildning

Forskarutbildning vid IEI Visa/dölj innehåll

Forskarutbildning är krävande. Den består av kurser, egna studier, forskning och i många fall undervisning i grundutbildningen. För att trivas som doktorand bör du vara självständig, drivande och ha förmågan att formulera och behandla vetenskapliga problemställningar.
 
Vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling finns cirka 250 lärare/forskare och över 100 forskarstuderande inom två fakulteter. Här bedrivs forskning över ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till teknik och design.

Välkommen att läsa mer om vår forskarutbildning!

Möt nya doktorer och läs om deras forskning

Samverkan vid IEI Visa/dölj innehåll

Samarbete med företag och organisationer utanför Linköpings universitet är en viktig del av verksamheten vid IEI, och har så varit sedan institutionen bildades. Genom samverkan kan IEI:s forskare bidra till en positiv utveckling i företag och samhälle, och samtidigt få tillbaka värdefulla kunskaper och erfarenheter. Win-win, kort sagt. 

Välkommen att samverka med oss!

Filmer om vår samverkan

Tekniska verken

Se en kort film om IEI.s och avdelningen Industriell miljötekniks långvariga samarbete med Tekniska verken i Linköping. Målet är högt satt: att tillsammans bygga världens mest resurseffektiva region.

Fler filmer finns i LiU:s Youtubekanal.

Qlean Scandinavia AB 

Det är inte bara stora företag och organisationer vi samarbetar med. I många år har avdelningen industriell miljöteknik samarbetat med Qlean Scandinavia AB som är ett mindre miljöteknikföretag i världsklass. Tillsammans har de bland annat tagit fram innovativ industritvätt baserad på Qlean Scanidnavias ultrarena vatten. En unik lösning på ett miljöproblem.

Fler filmer finns i LiU:s Youtubekanal.

Norrköpings kommun

Norrköpings kommun och Linköpings universitet har en lång tradition av samverkan över verksamhetsgränserna. Hållbar stadsutveckling är ett prioriterat område. Tillsammans verkar vi för att stärka Norrköpings och regionens arbete med hållbar tillväxt, attraktivitet och stadsutveckling.

Fler filmer finns i LiU:s Youtubekanal.

Toyota Material Handling

Vi  sammarbar med Toyota Material Handling för att få fram vetenskapliga resultat av världsklass, som också genom sitt fokus på livscykelanalyser och hållbarhet stärker konkurrenskraften för såväl Toyota Material Handling som för svensk industri i stort.
LiU har en lång tradition av samarbete med Toyota Material Handling.  Det har gällt projekt inom design/ergonomi, produktionsstrategier, inköps- och leverantörsrelationer, produkt- och tjänste¬erbjudande, med mera. Ett antal examensarbeten genomförs varje år inom olika områden kopplat till behovet inom Toyota Material Handling. 

Aktuellt om samverkan

Verkstäder och laboratorier vid IEI Visa/dölj innehåll

Kontakta oss på IEI Visa/dölj innehåll

Studerandeexpedition vid IEI 

Generella frågor och studentärenden

A-huset, ingång 19C, bottenvåningen (gaveln på A-huset)
Telefon: 013 -28 1522
Epost: expedition.iei@liu.se

Institutionsledning

Medarbetare

Adress

Besöksadress Campus Valla

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Infart 1, Hans Meijers väg
A-huset, ingång 13-19
Campus Valla, Linköping

Besöksadress

Malmstens Linköpings universitet

Campus Lidingö

Larsbergsvägen 8, Lidingö

Besöksadress Campus Norrköping

Kopparhammaren 7
Kungsgatan 56, ingång 56D
Campus Norrköping

Postadress

Linköpings universitet

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
581 83 Linköping

En institution - tre campus Visa/dölj innehåll