Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) stärker och utvecklar framtidens industri, näringsliv och samhälle genom ledande forskning, utbildning och nya innovationer.

Vår utbildning och forskning spänner över ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till teknik och design. Vi är en institution som ser förnyelse, utveckling och innovation som en självklarhet för att stärka ett hållbart samhälle. Samverkan och dialog genomsyrar vår verksamhet och möjliggör för goda och utvecklande relationer med företag och andra organisationer. Det i sin tur bidrar till att våra studenter är högt eftertraktade och att forskningen kan nyttjas för ökad konkurrenskraft och ökad hållbarhet.

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling är en institution med drygt 500 medarbetare och 20 avdelningar. 
Våra kurser och program ges till fler än 9000 studenter varje år.

Våra medarbetare är vår drivkraft för ständig utveckling.

Genom att skapa ett ”tillsammans”, ger vi förutsättningar för att alla kan blomstra och växa – och det i sin tur bidrar till ett genuint engagemang.”  Prefekturen IEI

Nyheter och reportage på IEI

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

20 juni 2024

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.

Bild på svampodling och kvinna.

14 juni 2024

"Jag fick utmana min affärsidé"

Caroline Davidsson kände att hon inte riktigt hann utveckla en bisyssla på lantbruket nära Skänninge i Östergötland. Men entreprenörskapsprogrammet Freja gav henne verktyg för att sätta kursen.

12 juni 2024

Familjen Kamprads stiftelse stöttar forskningsprogram om smarta elnät

Forskningsprogrammet “Resistans och effekt - om smarta elnät för de många människorna” har fått ytterligare 19,8 miljoner kronor i bidrag från Familjen Kamprads stiftelse och fortsätter i tre år till.

Nytt och gammalt oljefilter.

11 juni 2024

Så blir återtillverkning lönsamt

Att rusta upp uttjänta produkter till nyskick kallas för återtillverkning. Men för att fler industriföretag ska få upp ögonen behöver det bli ekonomiskt lönsamt. Johan Vogt Duberg har undersökt hur det ska gå till.

Studenterna presenterade sina examensarbeten.

02 juni 2024

Examenskonferens på IEI 2024

Nära 100 examensarbeten inom design, produktutveckling och konstruktion presenterades under årets exjobbsmässa vid Linköpings universitet.

Anton Skott.

31 maj 2024

Tar klivet från LiU till Stanford som doktorand i filosofi

Anton Skott har läst filosofi och fysik vid LiU i snart sju år. Han tycker att det är spännande att se hur fysik och filosofi samspelar. Med sin dubbla examen i bagaget reser han nu till USA för att doktorera.

Följ IEI i sociala medier

Twitter @LiU_IEI

Kalender för IEI

6 september 2024

Disputation i industriell ekonomi med inriktning kvalitetsteknik: Ulrika Ny Harlin

kl. 10.15 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköping

Ulrika Ny Harlin vid avdelningen för Logistik- och kvalitetsutveckling, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin avhandling med titeln "Exploring the Handling of Critical Work Practices in Rapid Change Contexts: A study of an industrial startup and the COVID-19 pandemic". Handledare är Andreas Wallo, biträdande professor, Linköpings universitet. Opponent är Anders Fundin, professor, Mälardalens universitet. Disputationen ges på svenska och är öppen för allmänheten.

Forskning vid IEI

Vid IEI bedrivs omfattande forskning inom en rad olika områden, som spänner från samhällsvetenskap till teknikstudier. Viktiga områden är hållbarhet, cirkulär och beteendeekonomi, management, varu- och tjänsteproduktion, digitalisering, tekniska system och processer samt verksamhets-, produkt- och tjänsteutveckling.

Mycket av forskningen bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället med det uttalade målet tillämpning och nyttiggörande. Forskningen är ofta fler- och tvärvetenskaplig och präglas av kreativa samarbeten där forskare från olika discipliner arbetar tillsammans. Metodmässigt kännetecknas IEI:s forskning av mångfald och bredd avseende analysmetoder och typ av empiriska data. 

Mats Abrahamsson

Samverkan och system i IEI:s forskning

Samverkan med samhället, tvärvetenskap och praktiska tillämpningar. Mångfald och bredd – och en stor potential att bidra till omställningen mot ett hållbart samhälle. Det är några drag som utmärker forskningen vid IEI.

Forskargrupper, forskningsprojekt och forskningsområden vid IEI

CARER – Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem

Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem, CARER är ett centrum för forskning, utbildning och uppdragsverksamhet inom risk-, respons- och räddningsområdet.

FREJA entreprenörskaps-programmet

FREJA – Företagsutveckling genom regionala entreprenörskapsprogram för jobb- och utveckling på landsbygden i samarbete med akademin.

Interorganisatoriska dynamiska förmågor i handelns logistiksystem

För välfungerande dyadsamarbeten i logistiksystemet behövs dynamiska förmågor.

Forskningscentra

Våra filmer

Skapa affärsnytta med digitalisering

Lisa Lundin är doktorand på LiU och hennes forskning handlar om hur digitalisering påverkar alla delar av en verksamhet, och i synnerhet hur digitalisering kan förändra interaktioner mellan kunder och företag.

Släng inte, återanvänd!

De flesta konsumentprodukter är inte gjorda för återtillverkning. Det finns många rädslor, fördomar, hinder och andra risker på både producenternas och kundernas sida. Dr Jelena Kurilova-Palisaitiene tillsammans med professor Lars Witell är redo att reda ut fördomar om återtillverkning.

Utbildning vid IEI

En institution med brett spektrum i sina utbildningar - från ekonomi och management till teknik och design.

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling erbjuder kurser både på grundläggande och avancerad (master) nivå.

Utbildningarna vid institutionen präglas av djupa ämneskunskaper och hög kvalitet i nära samarbete med industrin och organisationer i regionen. Våra studenter har goda möjligheter att tillämpa sina teoretiska kunskaper i praktik i våra moderna verkstäder och laboratorier.

Vill du utveckla din kompetens, läs någon av våra 200 fristående kurser. Vi erbjuder även skräddarsydda uppdragsutbildningar. För mer information kontakta respektive avdelning.

Utbildningsprogram vid IEI

Tekfak Maskinteknik programbild juli 2018

Civilingenjör i maskinteknik, 300 hp

Basen för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik är produktutveckling, beräkning och produktionsflöden. Tio masterprofiler ger specialisering inom exempelvis mekatronik, logistik eller flygteknik. Du får en unik bredd och kan jobba med det mesta.

Kvinnlig student räcker fram ett kort till två manliga studenter. Uppfällda laptops och vattenflaskor på bordet.

Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp

Sedan lanseringen 1969 har vi kontinuerligt utvecklat civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi. I dag är det vassare än någonsin. En examen härifrån är startskottet på en spännande karriär, i Sverige eller internationellt.

Civilekonom programbild tre studenter

Civilekonom, 240 hp

Det behövs människor som förstår hur företag och organisationer fungerar. Som kan leda, organisera och utveckla – men också hushålla med begränsade resurser. Allt detta får du lära dig som civilekonom.

Aktuellt inom utbildning

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

20 juni 2024

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.

Bild på svampodling och kvinna.

14 juni 2024

"Jag fick utmana min affärsidé"

Caroline Davidsson kände att hon inte riktigt hann utveckla en bisyssla på lantbruket nära Skänninge i Östergötland. Men entreprenörskapsprogrammet Freja gav henne verktyg för att sätta kursen.

Studenterna presenterade sina examensarbeten.

02 juni 2024

Examenskonferens på IEI 2024

Nära 100 examensarbeten inom design, produktutveckling och konstruktion presenterades under årets exjobbsmässa vid Linköpings universitet.

Forskarutbildning vid IEI

Forskarutbildning är krävande. Den består av kurser, egna studier, forskning och i många fall undervisning i grundutbildningen. För att trivas som doktorand bör du vara självständig, drivande och ha förmågan att formulera och behandla vetenskapliga problemställningar.
 
Vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling finns cirka 250 lärare/forskare och över 100 forskarstuderande inom två fakulteter. Här bedrivs forskning över ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till teknik och design.

Välkommen att läsa mer om vår forskarutbildning!

Möt doktorander och nya doktorer och läs om deras forskning

Selma Mujkic.

Att doktorera är som att sätta ihop ett gigantiskt pussel

Doktorand Selma Mujkic arbetar inom forskningsprojektet "Massive Urban Missions". Med passion och envishet strävar hon efter att göra verklig skillnad i den snabbt föränderliga världen av urban utveckling och klimatförändringar.

Man omgiven av grävmaskiner.

"Att doktorera är intressant hela tiden!"

I sin forskning måste doktoranden Thomas Heeger ta hänsyn till allt från hydraulik, mekanik och elektronik till programmering och akustik. Då blir det sällan tråkigt.

Doktorand Carl-Johan Sommar.

Undervisningsjobb blev inkörsporten till forskarvärlden

Att börja forska var inte ett självklart val för postdoktor Carl-Johan Sommar. Det började med att han skickade in en ansökan för ett undervisningsjobb på Institutionen IEI som sedan blev inkörsporten till forskningsvärlden.

Uppdragsutbildning

En kvinna skrattar i en klassrumsmiljö.

Utvärdering för ledning och styrning i offentliga organisationer

En utbildning som ger dig en fördjupad kunskap om att praktiskt genomföra, beställa eller analysera utvärderingar inom offentlig sektor.

Muspekare på en skärm pekar på ordet Security

IT-rätt, 7.5 hp

En introduktionskurs för dig som är yrkesverksam och vill lära dig mer om rättsliga regler kopplade till den ökade digitaliseringen och teknikutvecklingen i samhället. Utbildningen ges helt på distans med onlineundervisning.

Cirkulär ekonomi - ekonomisk hållbarhet, en introduktion

En utbildning för dig som vill veta mer om cirkulär ekonomi och hur din organisation genom cirkulär ekonomi kan bli mer konkurrenskraftig och samtidigt bidra till ett mer hållbart samhälle.

Samverkan vid IEI

Samarbete med företag och organisationer utanför Linköpings universitet är en viktig del av verksamheten vid IEI, och har så varit sedan institutionen bildades. Genom samverkan kan IEI:s forskare bidra till en positiv utveckling i företag och samhälle, och samtidigt få tillbaka värdefulla kunskaper och erfarenheter. Win-win, kort sagt. 

Välkommen att samverka med oss!

Aktuellt om samverkan

Olof Hjelm, Industriell miljöteknik (tvåa från vänster) tillsammans med Johan Rydberg, Cleantech Östergötland, Nathali Vivas, Energifabriken AB och Teodor Hovenberg, Envista AB.

Samverkan på IEI

På IEI tas samarbetet med samhälle och företag ett steg vidare - till nyttiggörande. Det mesta av vår forskning sker i samarbete med företag och andra organisationer, och det är viktigt att den på olika sätt kan användas praktiskt.

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.

Bild på svampodling och kvinna.

"Jag fick utmana min affärsidé"

Caroline Davidsson kände att hon inte riktigt hann utveckla en bisyssla på lantbruket nära Skänninge i Östergötland. Men entreprenörskapsprogrammet Freja gav henne verktyg för att sätta kursen.

Verkstäder och laboratorier vid IEI

Kontakta oss på IEI

Studerandeexpedition vid IEI 

Generella frågor och studentärenden

A-huset, ingång 19C, bottenvåningen (gaveln på A-huset)
E-post: expedition.iei@liu.se

Telefon: 013 -28 1522

Institutionsledning

Medarbetare