Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) stärker och utvecklar framtidens industri, näringsliv och samhälle genom ledande forskning, utbildning och nya innovationer. 

Vår utbildning och forskning spänner över ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till teknik och design. Vi är en institution som ser förnyelse, utveckling och innovation som en självklarhet för att stärka ett hållbart samhälle. Samverkan och dialog genomsyrar vår verksamhet och möjliggör för goda och utvecklande relationer med företag och andra organisationer. Det i sin tur bidrar till att våra studenter är högt eftertraktade och att forskningen kan nyttjas för ökad konkurrenskraft och ökad hållbarhet.

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling är en institution med drygt 500 medarbetare och 20 avdelningar. 
Våra kurser och program ges till fler än 9000 studenter varje år.

Våra medarbetare är vår drivkraft för ständig utveckling.

Genom att skapa ett ”tillsammans”, ger vi förutsättningar för att alla kan blomstra och växa – och det i sin tur bidrar till ett genuint engagemang.” 
P
refekturen IEI

Nyheter och reportageVisa/dölj innehåll

Följ oss i sociala medier

Instagram @liu_iei

 

Twitter @LiU_IEI

ForskningVisa/dölj innehåll

Vid IEI bedrivs omfattande forskning inom en rad olika områden, som spänner från samhällsvetenskap till teknikstudier. Viktiga områden är hållbarhet, cirkulär och beteendeekonomi, management, varu- och tjänsteproduktion, digitalisering, tekniska system och processer samt verksamhets-, produkt- och tjänsteutveckling.

Mycket av forskningen bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället med det uttalade målet tillämpning och nyttiggörande. Forskningen är ofta fler- och tvärvetenskaplig och präglas av kreativa samarbeten där forskare från olika discipliner arbetar tillsammans. Metodmässigt kännetecknas IEI:s forskning av mångfald och bredd avseende analysmetoder och typ av empiriska data.

Välkommen att läsa mer om vår forskning.


Forskargrupper, forskningsprojekt och forskningsområden

Forskningscentra

UtbildningVisa/dölj innehåll

En institution med brett spektrum i sina utbildningar - från ekonomi och management till teknik och design.

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling erbjuder kurser både på grundläggande och avancerad (master) nivå.

Utbildningarna vid institutionen präglas av djupa ämneskunskaper och hög kvalitet i nära samarbete med industrin och organisationer i regionen. Våra studenter har goda möjligheter att tillämpa sina teoretiska kunskaper i praktik i våra moderna verkstäder och laboratorier.

Vill du utveckla din kompetens, läs någon av våra 200 fristående kurser. Vi erbjuder även skräddarsydda uppdragsutbildningar. För mer information kontakta respektive avdelning.

Utbildningsprogram vid IEI

Aktuellt inom utbildning

ForskarutbildningVisa/dölj innehåll

Forskarutbildning är krävande. Den består av kurser, egna studier, forskning och i många fall undervisning i grundutbildningen. För att trivas som doktorand bör du vara självständig, drivande och ha förmågan att formulera och behandla vetenskapliga problemställningar.
 
Vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling finns cirka 250 lärare/forskare och över 100 forskarstuderande inom två fakulteter. Här bedrivs forskning över ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till teknik och design.

Välkommen att läsa mer om vår forskarutbildning!

Möt IEI:s senaste doktorer

KalenderVisa/dölj innehåll

21 maj 2021

Disputation i hållbara system: Vlatko Milic

kl. 10.15 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla och via Zoom

Vlatko Milic, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling A techno-economic system approach for the energy renovation of residential districts built before 1945. Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på svenska. Opponent är Magnus Åberg, docent, Uppsala universitet. Länk till Zoom:  https://liu-se.zoom.us/j/64828661934?pwd=aVFhYXhXWXJwdFQ4TXkvWkt4WGsrdz09

Kontakt

26 maj 2021

Disputation i maskinteknik: Magnus Andersson

kl. 09.00 – 11.00 Zoom

Magnus Andersson, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling Turbulent Descriptors in Arterial Flows. Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på svenska. Opponent är Kristian Valen-Sendstad, Dr, Simula research laboratory, Norge.

Kontakt

28 maj 2021

Seminarium: Hundra år av design och demokrati – Skapande medborgare

kl. 09.00 – 11.30 Online via Zoom

Forskare från flera nordiska designuniversitet diskuterar hur design har påverkat den demokratiska processen och vice versa. Andra delen handlar om skapande medborgare.  Moderator är Love Jönsson – Rian Designmuseum och panelen består av Erik Sigurdson – Umeå Universitet, Andreas Nobel – Linköping Universitet, Anna Seravalli – Malmö Universitet och Frida Hållander – Konstfack. Seminariet är öppet för alla och ingen föranmälan krävs.

Kontakt

4 juni 2021

Licentiatseminarium i logistik: Niklas Simm

kl. 10.15 – 12.00 LQ-rummet, A-huset, Campus Valla och via Zoom

Niklas Simm, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin licentiatsavhandling Greening logistics - Implementation of green logistics through interaction. Seminariet är öppet för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Opponent är Kristina Liljestrand, doktor, Chalmers tekniska högskola

Kontakt

8 juni 2021

Disputation i maskinteknik: Alejandro Sobrón Rueda

kl. 10.15 – 12.00 C3, C-huset, Campus Valla och via Zoom

Alejandro Sobrón Rueda, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling “On Subscale Flight Testing:  Cost-Effective Techniques for Research and Development”. Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Mirko Hornung, professor, Münchens tekniska universitet, Tyskland.

Kontakt

Alejandro Sobrón Rueda

9 juni 2021

Disputation i maskinteknik: Hugo Wärner

kl. 10.15 – 12.00 ACAS. A-huset, Campus Valla, Linköpings Universitet

Hugo Wärner, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling High-Temperature Fatigue Behaviour of Austenitic Stainless Steel: Microstructural Evolution during Dwell-Fatigue and Thermomechanical Fatigue.  Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Martina Zimmermann, professor, Fraunhofer IWS.

Kontakt

11 juni 2021

Disputation i hållbara system: Marianna Lena Kambanou

kl. 09.15 – 11.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Marianna Lena Kambanou, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling Life Cycle Costing: Revisiting uses and methodological considerations. Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Giuditta Pezzotta, professor, Bergamos universitet.

Licentiatseminarium i Fluida och mekatroniska system: Ludvig Knöös Franzén

kl. 10.15 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Ludvig Knöös Franzén, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin licentiatsavhandling An Ontological and Reasoning Approach to Systems of Systems. Seminariet är öppet för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Opponent är Gerrit Muller, Professor, Universitetet i sydöstra Norge

Kontakt

Ludvig Knöös Franzén

14 juni 2021

Disputation i analytisk sociologi: Alex Giménez de la Prada

kl. 13.15 – 16.15 K1 , Kåkenhus, Campus Norrköping och Online via Zoom

Alex Giménez de La Prada, vid Institutet för analytisk sociologi (IAS), försvarar sin avhandling "Local Social Exposure and Inter-Neighborhood Mobility". Opponent är Gianluca Manzo, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Disputationen äger rum digitalt via Zoom. Vid närvaro på campus krävs anmälan. Disputationen hålls på engelska. För mer information kontakta Madelene Töpfer, madelene.topfer@liu.se och telefon 011-363291.

Kontakt

15 juni 2021

Disputation i ekonomiska informationssystem: Fredrik Lindeberg

kl. 14.00 – 16.00 Zoom

Fredrik Lindeberg, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling Coordinating the Internet: Thought collectives, technology and coordination. Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Robin Mansell, professor, London School of Economics.

Kontakt

17 december 2021

Seminarium: Hundra år av design och demokrati – Visioner för framtiden 

kl. 09.00 – 11.30 Online via Zoom

Panelister: TBA Moderator: Dan Hill, Vinnova

Kontakt

Samverkan vid IEIVisa/dölj innehåll

Samarbete med företag och organisationer utanför Linköpings universitet är en viktig del av verksamheten vid IEI, och har så varit sedan institutionen bildades. Genom samverkan kan IEI:s forskare bidra till en positiv utveckling i företag och samhälle, och samtidigt få tillbaka värdefulla kunskaper och erfarenheter. Win-win, kort sagt. 

Välkommen att samverka med oss!

Filmer om vår samverkan

Se en kort film om IEI.s och avdelningen Industriell miljötekniks långvariga samarbete med Tekniska verken i Linköping. Målet är högt satt: att tillsammans bygga världens mest hresurseffektiva region.

Fler filmer finns i LiU:s Youtubekanal.

Aktuellt om samverkan

Verkstäder och laboratorierVisa/dölj innehåll

Kontakta ossVisa/dölj innehåll

Institutionsledning

Medarbetare

Adress

Besöksadress

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Infart 1, Hans Meijers väg
A-huset, ingång 13-19
Campus Valla, Linköping

Postadress

Linköpings universitet

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
581 83 Linköping

Studerandeexpedition vid IEI 

A-huset, ingång 19C, bottenvåningen (gaveln på A-huset)
Telefon: 013 -28 1522
Epost: expedition.iei@liu.se

En institution - tre campusVisa/dölj innehåll