Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) bedriver utbildning och forskning inom ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till design och teknik.

IEI är LiU:s största institution med fler än 450 medarbetare, 21 avdelningar och en omsättning på cirka en halv miljard kronor.

Vår integrerade utbildning och forskning stödjer varandras utveckling. Vi är en institution som uppmuntrar till förnyelse, utveckling och innovation. Bland annat genom våra många samarbeten och kopplingar till företag och organisationer. Det bidrar till att studenterna har lättare att få jobb och forskningen kan tillämpas i verkligheten.

IEI:s intranät

Nyheter och reportage
Visa/dölj innehåll

Avdelningar och forskningscentrum vid IEI
Visa/dölj innehåll

Forskarutbildning
Visa/dölj innehåll

Möt IEI:s senaste doktorer

Kommande disputationer vid IEI

8 maj 2019

Disputation inom Hållbara system - miljömanagement och miljöteknik: Johannes Matschewsky

kl. 09.15 – 11.00 Acas, A-huset, Campus Valla

Johannes Matschewsky, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin avhandling med titeln "Challenges, Opportunities and Solutions - Designing and Providing Product-Service Systems in the Context of the Circular Economy". Opponent är Veronica Martinez, Professor, Universitet i Cambridge. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten. Ingen föranmälan behövs.

Kontakt

10 maj 2019

Disputation i Energisystem: Akvile Lawrence

kl. 10.15 – 12.00 Acas, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Akvile Lawrence, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin avhandling inom Energisystem med titeln "Success factors for strengthening drivers and overcoming barriers of energy management för improving energy efficiency in the pulp and paper industry". Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten. Ingen föranmälan behövs. Opponent är Thomas Zobel, professor, Luleå tekniska universitet.

Kontakt

29 maj 2019

Disputation i energisystem: Therese Nehler

kl. 10.15 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Therese Nehler, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "The Non-Energy Benefits of Industrial Energy Efficiency - Roles and Potentials". Disputationen hålls på svenska och är öppen för allmänheten. Ingen föranmälan behövs. Opponent är Erik Dahlqvist, professor, Mälardalens högskola.

Kontakt

5 juni 2019

Disputation i nationalekonomi: Thérese Lind

kl. 10.15 – 12.00

Thérese Lind, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling i nationalekonomi. Disputationen hålls på svenska och är öppen för allmänheten. Ingen föranmälan behövs. Opponent är Morten Lau, professor, Copenhagen Business School. Mer information kommer. 

Kontakt

14 juni 2019

Disputation i företagsekonomi: Svjetlana Pantic Dragisic

kl. 13.15 – 15.00 Acas, A-huset, Campus Valla

Svetjana Pantic Dragisic, vid Institutionen för ekonomiskt och industriell utveckling, försvarar sin avhandling i företagsekonomi. Opponent är Frida Pemer, docent, Handelshögskolan i Stockholm. Disputationen är öppen för allmänheten och ingen föranmälan behövs. Mer information kommer.

Kontakt

Samverkan vid IEI
Visa/dölj innehåll

Verkstäder och laboratorier
Visa/dölj innehåll

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll

En institution - tre campus
Visa/dölj innehåll