Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) stärker och utvecklar framtidens industri, näringsliv och samhälle genom ledande forskning, utbildning och nya innovationer. 

Vår utbildning och forskning spänner över ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till teknik och design. Vi är en institution som ser förnyelse, utveckling och innovation som en självklarhet för att stärka ett hållbart samhälle. Samverkan och dialog genomsyrar vår verksamhet och möjliggör för goda och utvecklande relationer med företag och andra organisationer. Det i sin tur bidrar till att våra studenter är högt eftertraktade och att forskningen kan nyttjas för ökad konkurrenskraft och ökad hållbarhet.

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling är en institution med drygt 500 medarbetare och 20 avdelningar. 
Våra kurser och program ges till fler än 9000 studenter varje år.

Våra medarbetare är vår drivkraft för ständig utveckling.

Genom att skapa ett ”tillsammans”, ger vi förutsättningar för att alla kan blomstra och växa – och det i sin tur bidrar till ett genuint engagemang.” 
P
refekturen IEI

Nyheter och reportageVisa/dölj innehåll

Följ oss i sociala medier

Instagram @liu_iei

En grafik med Instragram ikon

 

Twitter @LiU_IEI

En grafik med twitter symbol

ForskningVisa/dölj innehåll

Vid IEI bedrivs omfattande forskning inom en rad olika områden, som spänner från samhällsvetenskap till teknikstudier. Viktiga områden är hållbarhet, cirkulär och beteendeekonomi, management, varu- och tjänsteproduktion, digitalisering, tekniska system och processer samt verksamhets-, produkt- och tjänsteutveckling.

Mycket av forskningen bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället med det uttalade målet tillämpning och nyttiggörande. Forskningen är ofta fler- och tvärvetenskaplig och präglas av kreativa samarbeten där forskare från olika discipliner arbetar tillsammans. Metodmässigt kännetecknas IEI:s forskning av mångfald och bredd avseende analysmetoder och typ av empiriska data.

Välkommen att läsa mer om vår forskning.


Forskargrupper, forskningsprojekt och forskningsområden

Forskningscentra

UtbildningVisa/dölj innehåll

En institution med brett spektrum i sina utbildningar - från ekonomi och management till teknik och design.

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling erbjuder kurser både på grundläggande och avancerad (master) nivå.

Utbildningarna vid institutionen präglas av djupa ämneskunskaper och hög kvalitet i nära samarbete med industrin och organisationer i regionen. Våra studenter har goda möjligheter att tillämpa sina teoretiska kunskaper i praktik i våra moderna verkstäder och laboratorier.

Vill du utveckla din kompetens, läs någon av våra 200 fristående kurser. Vi erbjuder även skräddarsydda uppdragsutbildningar. För mer information kontakta respektive avdelning.

Utbildningsprogram vid IEI

Aktuellt inom utbildning

ForskarutbildningVisa/dölj innehåll

Forskarutbildning är krävande. Den består av kurser, egna studier, forskning och i många fall undervisning i grundutbildningen. För att trivas som doktorand bör du vara självständig, drivande och ha förmågan att formulera och behandla vetenskapliga problemställningar.
 
Vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling finns cirka 250 lärare/forskare och över 100 forskarstuderande inom två fakulteter. Här bedrivs forskning över ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till teknik och design.

Välkommen att läsa mer om vår forskarutbildning!

Möt IEI:s senaste doktorer

KalenderVisa/dölj innehåll

12 mars 2021

Licentiatseminarium inom maskinteknik med inriktning Hållfasthetslära : Ahmed Azeez

kl. 10.15 – 12.00 Zoom

Ahmed Azeez vid Avdelningen mekanik och hållfasthetslära, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling försvarar sin avhandling med titeln ”High-Temperature Fatigue in a Steam Turbine Steel - Modelling of Cyclic Deformation and Crack Closure.” Handledare är biträdande professor Robert Eriksson. Opponent är docent Magnus Hörnqvist Colliander, Chalmers tekniska högskola. Disputationen hålls på  engelska och är öppen för allmänheten.  Kontakta Robert Eriksson för länk.

Kontakt

29 mars 2021

Disputation i design: Torbjörn Andersson

kl. 13.00 – 15.00 ACAS, A-huset, Campus Valla och via Zoom

Torbjörn Andersson, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling Aesthetic Flexibility in Industrial design practice. Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Toni-Matti Karjalainen, professor, Sibelius-akademin vid Konstuniversitetet i Helsingfors.

Kontakt

31 mars 2021

Licentiatseminarium inom företagsekonomi: Nellie Gertsson

kl. 13.00 – 15.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet och via Zoom

Nellie Gertsson vid Avdelningen företagsekonomi  försvarar sin avhandling med titeln ”The Auditor- Creating a concept of the auditor through auditors' own perceptions and understandings of their work in relation to boundry-setting forces". Handledare är universitetslektor Pernilla Broberg, LiU. Opponent är universitetslektor Marita Blomkvist Göteborgs universitet och universitetslektor Gustav Johed, Stockholms universitet.

Kontakt

23 april 2021

Disputation i industriell ekonomi: Alexey Sklyar

kl. 13.00 – 15.00 ACAS, A-huset, Campus Valla och via Zoom

Alexey Sklyar, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling Digital servitization: Organizing the firm and influencing the firm’s ecosystem. Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Vinit Parida, professor, Luleå tekniska universitet.

Kontakt

Samverkan vid IEIVisa/dölj innehåll

Samarbete med företag och organisationer utanför Linköpings universitet är en viktig del av verksamheten vid IEI, och har så varit sedan institutionen bildades. Genom samverkan kan IEI:s forskare bidra till en positiv utveckling i företag och samhälle, och samtidigt få tillbaka värdefulla kunskaper och erfarenheter. Win-win, kort sagt.
Välkommen att samverka med oss!

Aktuellt om samverkan

Verkstäder och laboratorierVisa/dölj innehåll

Kontakta ossVisa/dölj innehåll

Institutionsledning

Medarbetare

Adress

Besöksadress

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Infart 1, Hans Meijers väg
A-huset, ingång 13-19
Campus Valla, Linköping

Postadress

Linköpings universitet

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
581 83 Linköping

Studerandeexpedition vid IEI 

A-huset, ingång 19C, bottenvåningen (gaveln på A-huset)
Telefon: 013 -28 1522
Epost: expedition.iei@liu.se

En institution - tre campusVisa/dölj innehåll