Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) bedriver utbildning och forskning inom ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till design och teknik.

IEI är LiU:s största institution med fler än 450 medarbetare, 21 avdelningar och en omsättning på cirka en halv miljard kronor.

Vår integrerade utbildning och forskning stödjer varandras utveckling. Vi är en institution som uppmuntrar till förnyelse, utveckling och innovation. Bland annat genom våra många samarbeten och kopplingar till företag och organisationer. Det bidrar till att studenterna har lättare att få jobb och forskningen kan tillämpas i verkligheten.

IEI:s intranät

Nyheter och reportage
Visa/dölj innehåll

Avdelningar och forskningscentrum vid IEI
Visa/dölj innehåll

Forskarutbildning
Visa/dölj innehåll

Möt IEI:s senaste doktorer

Kommande disputationer vid IEI

31 januari 2020

Disputation i Företagsekonomi: Josefine Rasmussen

kl. 13.15 – 15.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Josefine Rasmussen, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Management control for sustainability – Activities and procedures for energy management in industrial companies" i företagsekonomi. Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på svenska. Opponent är Fredrik Nilsson, professor, Uppsala universitet.

Kontakt

7 februari 2020

Disputation i företagsekonomi: Linus Axén

kl. 13.00 – 15.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Linus Axén, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Determinants of audit fees and the management of corporate disclosures". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på svenska. Opponent är Stefan Sundgren, professor, Umeå universitet.

Kontakt

28 februari 2020

Licentiatseminarium Robert Hällqvist

kl. 10.15 – 12.00 DESI, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Robert Hällqvist, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin licentiatsavhandling "On Standardized Model Integration: Automated Validation in Aircraft Systems Simulation". Seminariet är öppet för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Opponent är Henrik Tidefelt, teknologie doktor, Wolfram MathCore.

Kontakt

Robert Hällqvist

Licentiatsseminarium i Maskinteknik: Prabhat Pant

kl. 10.15 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Prabhat Pant, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin licentiatsavhandling "Residual Stress Distributions in Additively Manufactured Parts - effect of Build Orientation". Seminariet är öppet för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Opponent är Jonathan Almer, tekn dr, Argonne National Lab, USA.

Kontakt

20 mars 2020

Disputation inom Maskinteknik: Louise Lindkvist Haziri

kl. 09.15 – 11.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Louise Lindkvist Haziri, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Improved Design for Remanufacturing Through Implementation of Feedback from Remanufacturing to Design". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på svenska. Opponent är Sophie Hallstedt, docent, Blekinge Tekniska högskola.

Kontakt

3 april 2020

Disputation inom Industriell ekonomi: Eloïse Germain

kl. 10.00 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Eloïse Germain, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Doctoral education in the entrepreneurial university: enhanced employability?" Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Peter van der Sijde, professor, VU University.

Kontakt

24 april 2020

Samverkan vid IEI
Visa/dölj innehåll

Verkstäder och laboratorier
Visa/dölj innehåll

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll

En institution - tre campus
Visa/dölj innehåll