Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) stärker och utvecklar framtidens industri, näringsliv och samhälle genom ledande forskning, utbildning och nya innovationer. 

Vår utbildning och forskning spänner över ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till teknik och design. Vi är en institution som ser förnyelse, utveckling och innovation som en självklarhet för att stärka ett hållbart samhälle. Samverkan och dialog genomsyrar vår verksamhet och möjliggör för goda och utvecklande relationer med företag och andra organisationer. Det i sin tur bidrar till att våra studenter är högt eftertraktade och att forskningen kan nyttjas för ökad konkurrenskraft och ökad hållbarhet.

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling är en institution med drygt 500 medarbetare och 20 avdelningar. 
Våra kurser och program ges till fler än 9000 studenter varje år.

Våra medarbetare är vår drivkraft för ständig utveckling.

Genom att skapa ett ”tillsammans”, ger vi förutsättningar för att alla kan blomstra och växa – och det i sin tur bidrar till ett genuint engagemang.” 
P
refekturen IEI

Nyheter och reportageVisa/dölj innehåll

Följ oss i sociala medier

Instagram @liu_iei

 

Twitter @LiU_IEI

KalenderVisa/dölj innehåll

15 oktober 2021

Inspirerande seminarieserie "Säker digitalisering för lantbruket"

15 oktober 2021 kl. 10.00 - 12 november 2021 kl. 10.00 Zoom och Vreta Kluster

En kostnadsfri seminarieserie som riktar sig till dig som är del av hela lantbrukskedjan och som är intresserad av branschen. Lyssna och ställ frågor till föreläsare och experter inom området. Fem fredagar i följd kl 10-12, delta digitalt eller på Vreta Kluster. Begränsat antal platser. Anmäl dig redan idag!

Kontakt

19 oktober 2021

HELIX-dagen 2021

kl. 09.00 – 15.00 Digitalt via Zoom

Under dagen presenteras resultat av pågående forskningsprojekt och aktiviteter i HELIX. Självklart kommer flera av presentationerna att beröra hur vi alla påverkats av den rådande pandemin. Keynote-föreläsare, Kristina Palm, delar erfarenheter och exempel från ett forskningsprojekt om Covid-19:s effekter på arbetsmiljön i digitalt medierat distansarbete. Missa inte det! Anmälan görs till madeleine.nyberg@liu.se senast den 14 oktober.

Kontakt

21 oktober 2021

The Analytical Sociology Seminar: Kim Peters

kl. 14.30 – 16.00 Zoom

Välkommen till The Analytical Sociology Seminar med Kim Peters, University of Exeter, Storbritannien. Seminarium är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Kontakta madelene.topfer@liu.se för Zoom-länk.

Kontakt

ForskningVisa/dölj innehåll

Vid IEI bedrivs omfattande forskning inom en rad olika områden, som spänner från samhällsvetenskap till teknikstudier. Viktiga områden är hållbarhet, cirkulär och beteendeekonomi, management, varu- och tjänsteproduktion, digitalisering, tekniska system och processer samt verksamhets-, produkt- och tjänsteutveckling.

Mycket av forskningen bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället med det uttalade målet tillämpning och nyttiggörande. Forskningen är ofta fler- och tvärvetenskaplig och präglas av kreativa samarbeten där forskare från olika discipliner arbetar tillsammans. Metodmässigt kännetecknas IEI:s forskning av mångfald och bredd avseende analysmetoder och typ av empiriska data.

Välkommen att läsa mer om vår forskning.


Forskargrupper, forskningsprojekt och forskningsområden

Forskningscentra

UtbildningVisa/dölj innehåll

En institution med brett spektrum i sina utbildningar - från ekonomi och management till teknik och design.

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling erbjuder kurser både på grundläggande och avancerad (master) nivå.

Utbildningarna vid institutionen präglas av djupa ämneskunskaper och hög kvalitet i nära samarbete med industrin och organisationer i regionen. Våra studenter har goda möjligheter att tillämpa sina teoretiska kunskaper i praktik i våra moderna verkstäder och laboratorier.

Vill du utveckla din kompetens, läs någon av våra 200 fristående kurser. Vi erbjuder även skräddarsydda uppdragsutbildningar. För mer information kontakta respektive avdelning.

Utbildningsprogram vid IEI

Aktuellt inom utbildning

ForskarutbildningVisa/dölj innehåll

Forskarutbildning är krävande. Den består av kurser, egna studier, forskning och i många fall undervisning i grundutbildningen. För att trivas som doktorand bör du vara självständig, drivande och ha förmågan att formulera och behandla vetenskapliga problemställningar.
 
Vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling finns cirka 250 lärare/forskare och över 100 forskarstuderande inom två fakulteter. Här bedrivs forskning över ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till teknik och design.

Välkommen att läsa mer om vår forskarutbildning!

Möt IEI:s senaste doktorer

Samverkan vid IEIVisa/dölj innehåll

Samarbete med företag och organisationer utanför Linköpings universitet är en viktig del av verksamheten vid IEI, och har så varit sedan institutionen bildades. Genom samverkan kan IEI:s forskare bidra till en positiv utveckling i företag och samhälle, och samtidigt få tillbaka värdefulla kunskaper och erfarenheter. Win-win, kort sagt. 

Välkommen att samverka med oss!

Filmer om vår samverkan

Tekniska verken

Se en kort film om IEI.s och avdelningen Industriell miljötekniks långvariga samarbete med Tekniska verken i Linköping. Målet är högt satt: att tillsammans bygga världens mest resurseffektiva region.

Fler filmer finns i LiU:s Youtubekanal.

Qlean Scandinavia AB 

Det är inte bara stora företag och organisationer vi samarbetar med. I många år har avdelningen industriell miljöteknik samarbetat med Qlean Scandinavia AB som är ett mindre miljöteknikföretag i världsklass. Tillsammans har de bland annat tagit fram innovativ industritvätt baserad på Qlean Scanidnavias ultrarena vatten. En unik lösning på ett miljöproblem.

Fler filmer finns i LiU:s Youtubekanal.

Norrköpings kommun

Norrköpings kommun och Linköpings universitet har en lång tradition av samverkan över verksamhetsgränserna. Hållbar stadsutveckling är ett prioriterat område. Tillsammans verkar vi för att stärka Norrköpings och regionens arbete med hållbar tillväxt, attraktivitet och stadsutveckling.

Fler filmer finns i LiU:s Youtubekanal.

Toyota Material Handling

Vi  sammarbar med Toyota Material Handling för att få fram vetenskapliga resultat av världsklass, som också genom sitt fokus på livscykelanalyser och hållbarhet stärker konkurrenskraften för såväl Toyota Material Handling som för svensk industri i stort.
LiU har en lång tradition av samarbete med Toyota Material Handling.  Det har gällt projekt inom design/ergonomi, produktionsstrategier, inköps- och leverantörsrelationer, produkt- och tjänste¬erbjudande, med mera. Ett antal examensarbeten genomförs varje år inom olika områden kopplat till behovet inom Toyota Material Handling. 

Aktuellt om samverkan

Verkstäder och laboratorierVisa/dölj innehåll

Kontakta ossVisa/dölj innehåll

Institutionsledning

Medarbetare

Adress

Besöksadress

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Infart 1, Hans Meijers väg
A-huset, ingång 13-19
Campus Valla, Linköping

Postadress

Linköpings universitet

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
581 83 Linköping

Studerandeexpedition vid IEI 

A-huset, ingång 19C, bottenvåningen (gaveln på A-huset)
Telefon: 013 -28 1522
Epost: expedition.iei@liu.se

En institution - tre campusVisa/dölj innehåll