Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) bedriver utbildning och forskning inom ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till design och teknik.

IEI är LiU:s största institution med fler än 450 medarbetare, 21 avdelningar och en omsättning på cirka en halv miljard kronor.

Vår integrerade utbildning och forskning stödjer varandras utveckling. Vi är en institution som uppmuntrar till förnyelse, utveckling och innovation. Bland annat genom våra många samarbeten och kopplingar till företag och organisationer. Det bidrar till att studenterna har lättare att få jobb och forskningen kan tillämpas i verkligheten.

Nyheter och reportage
Visa/dölj innehåll

Avdelningar och forskningscentrum vid IEI
Visa/dölj innehåll

Forskarutbildning
Visa/dölj innehåll

Möt IEI:s senaste doktorer

Kommande disputationer vid IEI

2 oktober 2020

Disputation i industriell ekonomi: Harald Brege

kl. 10.00 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla

Harald Brege, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Exploring Proactive Market Strategies". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på svenska. Opponent är David Sjödin, biträdande professor, Luleå tekniska universitet.

Kontakt

Disputation i maskinteknik: Björn Blissing

kl. 13.15 – 15.00 C3, C-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Björn Blissing, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Driving in Virtual Reality - Requirements for automotive research and development". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är James Oliver, professor, Iowa State University, USA

Kontakt

Björn Blissing

9 oktober 2020

Licentiatseminarium i konstruktionsmaterial: Cheng-Han Yu

kl. 10.15 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Cheng-Han Yu, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin licentiatsavhandling "Anisotropic mechanical behavior and microstructural evolution of thin-walled additively manufactured metals". Seminariet är öppet för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Opponent är Joe Kelleher, PhD, ISIS Pulsed Neutron & Muon Source.

Kontakt

16 oktober 2020

Disputation i hållbara system: Elias Andersson

kl. 10.15 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Elias Andersson, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Enabling industrial energy benchmarking: Process level energy end-use, key performance indicators, and efficiency potential". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Martin Patel, professor, Geneves universitet

Kontakt

Disputation i hållbara system: Elias Andersson

kl. 10.15 – 12.00 Digitalt via Zoom och ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Elias Andersson, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Enabling industrial energy benchmarking: Process level energy end-use, key performance indicators, and efficiency potential". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Martin Patel, professor, Geneves universitet

Kontakt

21 oktober 2020

Licentiatsseminarium i hållbara system: Tharaka Gunaratne

kl. 10.00 – 12.00 Meddelas senare samt på distans

Tharaka Gunaratne, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin licentiatsavhandling "Can we go circular? On the multifaceted challenges of facilitating the valorisation of shredder fines in the Swedish context". Seminariet är öppet för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Opponent är Rajib Sinha, doktor, KTH.

Kontakt

23 oktober 2020

Licentiatseminarium i hållfasthetslära: Jordi Loureiro Homs

kl. 10.15 – 12.00 ACAS, A-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Jordi Loureiro Homs, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin licentiatsavhandling "Modelling of TMF crack growth in polycrystalline gas turbine alloys - accounting for crack closure effects". Seminariet är öppet för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Opponent är Tomas Månsson, tekn dr, GKN Trollhättan.

Kontakt

30 oktober 2020

Disputation inom nationalekonomi: Camilla Strömbäck

kl. 13.15 – 15.00 ACAS, A-huset, Campus Valla och via Zoom

Camilla Strömbäck, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Self-Control, Financial Well-Being, and motivated Reasoning - Essays in Behavioral Finance". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Opponent är Marcus Selart, professor, Norwegian School of Economics. Disputationen hålls på svenska.

8 december 2020

Disputation inom hållbara system: Sergio Andres Brambila Macias

kl. 09.15 – 11.00 ACAS, A-huset, Campus Valla

Sergio Andres Brambila Macias, vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, försvarar sin doktorsavhandling "Support for the Early Stages of Designing Effective and Resource-Efficient Offerings: A cross-disciplinary approach". Disputationen är öppen för allmänheten, ingen föranmälan behövs. Disputationen hålls på engelska. Opponent är Vicky Lofthouse, universitetslektor, Longborough universitet, London.

Kontakt

Samverkan vid IEI
Visa/dölj innehåll

Verkstäder och laboratorier
Visa/dölj innehåll

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll

Medarbetare

Adress

Besöksadress

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Infart 1, Hans Meijers väg
A-huset, ingång 13-19
Campus Valla, Linköping

Postadress

Linköpings universitet

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
581 83 Linköping

En institution - tre campus
Visa/dölj innehåll