Namn: Sara Widman Börjesson
Jobb: Business Analyst på Capgemini

Sara Widman Börjesson tidigare studentSara arbetar som IT-konsult på Capgemini, och går deras graduate-program IgnITe och har titeln Business Analyst. Sara berättar:

- Rollen innebär att jag hjälper våra kunder i deras digitala resa genom att kartlägga och analysera nuläget, designa och visualiserar önskat läge, samt beskriva processen för att nå dit. Som Business Analyst har man en förståelse för kundens verksamhet och dess integration med IT och man arbetar för att hitta lösningar som ger maximal affärsnytta. Eftersom jag arbetar som konsult innebär det att jag arbetar med många olika kunder och inom flera olika branscher, vilket i praktiken innebär att jag har mycket varierande arbetsuppgifter beroende på vad det är för typ av uppdrag och projekt jag är med i. Det ger en stor variation och på så vis utmanas jag varje dag vilket jag tycker är det roligaste med mitt jobb!

Utbildningen gav en bra grund

Sara upplever att hon har stor användning av sin utbildning i sitt nuvarande arbete. Från IT och Management har hon med sig flertalet relevanta verktyg/kurser, men framförallt en övergripande förståelse för hur man driver IT-projekt och hur IT/IS integreras med kärnverksamheten.
- Jag anser att min utbildning har gett mig en god grund för det arbete och de utmaningar jag stöter på i min vardag. Som konsult behöver man även ha en bred kunskapsgrund och snabbt kunna sätta sig in i nya områden och situationer och det har jag också med mig från min tid på masterprogrammet. 

Sara läste kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap innan hon påbörjade studierna på IT och Management. Kognitionsvetenskap har ett övergripande fokus på människa-dator-interaktion och hur man skapar användarvänliga IT/IS-system och anledningen till att Sara ville studera en master var för att bredda sin profil och komplettera den med andra kunskaper. 
- På IT och Management fick jag arbeta mer fokuserat på IT-styrning och hur man hanterar IT sett från ett organisatoriskt perspektiv och hur det integreras i verksamheten. En stor styrka med programmet var även att jag där fick komplettera mitt CV med flertalet skarpa projekt ute hos ett antal olika företag och på så vis fick jag praktisk erfarenhet redan innan jag avslutat mina studier. Nästintill alla kurser jag läste på mastern innefattade projekt där man själv fick kontakta intressanta företag, vilket även gav mig möjligheten att sätta ihop en master som passade mig och mina intressen. Denna valfrihet var en av de främsta anledningarna till att jag valde att läsa IT och Management och jag är idag glad att jag tog det beslutet!

Lärorik praktik

Sara gjorde sin praktik på Cambio Healthcare Systems och arbetade där med kvalitetssäkring och test. 
- Det var tre mycket lärorika månader överlag, men det som jag framförallt tog med mig var möjligheten att få vara ute och arbeta ”på riktigt” och få värdefull erfarenhet inför framtida yrkesliv. Praktik/utlandstermin är en erfarenhet som är väldigt lärorik och som skapar kontakter inför framtiden och något jag därmed rekommenderar i stor utsträckning.  
Om du blickar tillbaka på dina studier är det något speciellt du tänker på då?
- När jag ser tillbaka på min studietid tänker jag framförallt på alla de människor jag lärt känna under mina fem år på universitetet och hur roligt vi hade! Jag är idag engagerad i Capgeminis arbete ute på universiteten och är med på högskolemässor och arbetsmarknadsdagar just för att jag tycker det är en sådan härlig stämning och så himla roligt att få träffa drivna studenter!


Taggar