Detta är ett lokalt forskningsprojekt under SCAPIS, en nationell studie av Hjärt-Lungfonden i samarbete med universitetssjukhusen i Sverige. Vi hoppas kunna finna att mikrocirkulatorisk dysfunktion är en prediktor för diabetes och hjärtkärlsjukdom.

Genom samarbete med Tomas Strömberg, IMT, LiU och Carl-Johan Östgren, HMV, LiU finns nu en unik möjlighet att studera relationen mellan sjukliga förändringar i mikrocirkulationen och hjärtkärlsjukdomar och diabetes.

Vi är nu de tre projektledarna för ett lokalt forskningsprojekt under SCAPIS, en nationell studie av Hjärt-Lungfonden i samarbete med universitetssjukhusen i Sverige med mål att hitta nya riskmarkörer som visar vem som kan drabbas av hjärt- eller lungsjukdom.

Denna studie ”SCAPIS-micro” genomfördes 2016-2018 och involverade drygt 4000 personer i Linköping. Genom att kombinera mikrocirkulatoriska mätningar och undersökningar av de stora kärlen, hjärta och lungor (genom CT, ultraljud och blodprover) i en stor grupp individer hoppas vi kunna finna att mikrocirkulatorisk dysfunktion är en prediktor för diabetes och hjärtkärlsjukdom.

Ett vidare mål är att mikrocirkulatoriska mätmetoder ska bli ett kliniskt verktyg för tidig diagnostisering samt uppföljning av behandling vid dessa sjukdomstillstånd som har stor betydelse för hälso- och sjukvården. Denna teknik är billigare och kan bli mer lättillgänglig för patienten jämfört med dagens avancerade undersökningar av hjärta och stora kärl som kräver högspecialiserad sjukvård.

Andra medarbetare i projektet är Hanna Jonasson, IMT, LiU, Ingemar Fredriksson, IMT, LiU och Marcus Larsson, IMT, LiU.