Sebastian jobbar som aktieanalytiker på SEB. Han ingår i TMT (Tech, IT, Media & Telekom) - teamet som analyserar bolag inom specifikt den sektorn.

Sebastian Olsson, alumn masterprogrammet i nationalekonomiNamn: Sebastian Olsson

Jobb: Aktieanalytiker på SEB

Examen: 2018

 

Vad har du gjort mellan din masterexamen och ditt nuvarande arbete?

Sedan jag tog examen har jag påbörjat mitt nuvarande jobb som aktieanalytiker på SEB. På SEB jobbar jag i TMT (Tech, IT, Media & Telekom) - teamet som jobbar med att analysera bolag inom specifikt den sektorn.

Vad består dina arbetsuppgifter av?

De dagliga uppgifterna skiljer sig väldigt mycket åt. Man kan kort beskriva det som att vi ska agera bollplank och bidra med investeringsidéer till fondförvaltare. Därför karakteriseras dagarna av allt från att träffa förvaltare, de bolag vi följer och att skriva analyser. En del av tiden spenderas på kontoret där vi jobbar mycket med den faktiska aktievärderingen och att göra research. Men en del av tiden spenderas också på träffa bolagen vi analyserar för skapa en god förståelse för vad de gör och deras framtid - men också på möten med förvaltare för att prata investerings Case.

Vad i utbildningen har du haft nytta av i ditt nuvarande arbete?

Kurserna jag läste inom just finans har såklart varit till stor nytta i mitt jobb då många av de teorier man lär sig används rakt av i jobbet som aktieanalytiker. Men också kurserna i makroekonomi har hjälpt till att skapa en bra förståelse för dynamiken mellan världens marknader. De la en bra och bred grund för att snabbt kunna komma in i jobbet. Att man på LiU fick möjligheten att få jobba en del i Reuters och Excel visade sig ge en väldig fördel när jag påbörjade mitt nuvarande jobb då det är system som används flitigt ute i arbetslivet.

Vad är dina roligaste minnen från masterstudierna i Linköping?

Det roligaste var nog uppsatsskrivandet som gav en väldig frihet i att grotta ner sig i de ämnen som intresserat en mest under studietiden. Jag tycker också att kursen i Portföljvalsteori var rolig på många sätt då man fick en förståelse av hur fondförvaltare faktiskt arbetar i praktiken.

Varför skulle du vilja rekommendera masterprogrammet?

Jag skulle vilja rekommendera Masterprogrammet då det på ett väldigt bra sätt kombinerar teori med olika praktiska Case som lägger en bra grund för arbetslivet. Att läsa masterprogrammet på LiU sågs som välrenommerade hos arbetsgivare och skapade förutsättningar för att snabbt få jobb.