Hur kan vi använda befintlig forskning för utveckling av verksamheten i skola och förskola?

Seminarieserien Forskningslitteracitet kommer behandla hur du hittar forskning, hur du avgör vad som är forskning och på vilket sätt den kan användas i verksamheten.

Seminarieserien innehåller sex träffar under läsåret 2020/2021. Det går inte att anmäla sig till enstaka tillfälle, utan du måste gå alla sex tillfällena. Mellan varje träff kommer du få uppgifter att arbeta med som är kopplade direkt till din egen verksamhetsutveckling.

Seminarierna är öppna för lärare från förskolan till gymnasiet och vänder sig i första hand till dig som har någon form av utvecklingsuppdrag till exempel är förstelärare. I mån av plats är alla lärare med intresse för undervisningsutveckling eller skolutveckling välkomna!

Anmälan: Välkommen med din anmälan till seminarieserien, senast den 15 september.

Frågor: Karolina Muhrman, e-post karolina.muhrman@liu.se

Seminarietillfällen

Träff 1: Forskningsförståelse

Vad finns det för typ av forskning? Var hittar vi den? Hur kan vi läsa och förstå tidigare forskning och hur kan den användas för undervisning och skolutveckling? 

Linköping: 23/9 klockan 15.30 – 17.00
Norrköping: 24/9 klockan 15.30 – 17.00
Observera att den första träffen troligen sker online på grund av Coronapandemin.

Träff 2: Vetenskapliga artiklar 

Empiriska vetenskapliga artiklar vs. professionsvetenskapliga artiklar. Hur värderar vi dessa? Vad skiljer dem åt? 

Linköping: 15/10 klockan 15.30 – 17.00
Norrköping: 20/10 klockan 15.30 – 17.00

Träff 3: Forskningsöversikter

Vad är det, hur värderar vi och förstår dessa i relation till andra vetenskapliga publikationer. Vi studerar och diskuterar bland annat Skolforskningsinstitutets och Skolverkets systematiska forskningsöversikter samt olika vetenskapliga artiklar som bygger på forskningssammanställningar.

Linköping: 10/12 klockan 15.30 – 17.00
Norrköping: 3/12 klockan 15.30 – 17.00

Träff 4: Genomförandet

Vad kan ni utveckla i er verksamhet utifrån den forskning som finns? Vad vet vi och vad vet vi inte? Vad gör vi när svaren inte finns i forskning, hur kan forskningsresultat kombineras med beprövad erfarenhet? Kritisk reflektion om forskning och generaliserbarhet.

Linköping: 21/1 klockan 15.30 – 17.00
Norrköping: 25/1 klockan 15.30 – 17.00

Träff 5: Utvärdering

Vad har ni jobbat med för utvecklingsprojekt? Vilken litteratur har ni utgått ifrån? Hur har ni använt denna? Vad har fungerat bra, vad har varit svårt? Vilka lärdomar har ni gjort? Hur ska ni jobba vidare?

Linköping: 4/3 klockan 15.30 – 17.00
Norrköping: 9/3 klockan 15.30 – 17.00

Träff 6: Erfarenheter och implementering 

Hur kan vi använda forskning i skolans verksamhet? Lärare som deltagit i seminarieserien berättar om sina erfarenheter från det de har jobbat med under seminarierna. Forskare berättar om andra sätt att föra in forskning i skolans verksamhet till exempel praktiknära forskning, learning studies och forskningscirklar med lärare.

Linköping: 6/5 klockan 13.30 – 16.30 (Gemensam träff för alla. I samband med Skolledarkonferensen)

 

Kontakt