08 april 2016

Från och med hösten 2016 stängs anmälan till utbildningar på LiU dagen efter sista anmälningsdag. Framöver kommer det inte att bli möjligt att göra en sen anmälan förrän efter urval 1.

Stängning för sena anmälningar har med goda resultat prövats vid universiteten i Uppsala, Stockholm och Lund. Nu följer alltså Linköpings universitet efter.

Efter ett beslut av rektor kommer anmälan till de stora nationella antagningarna under vår och höst att stänga för anmälan dagen efter sista anmälningsdag den 15 april respektive 15 oktober.
Först efter urval 1 blir det då öppet för sena anmälningar, tidigast den 15 juli respektive 15 december – de inte infaller under helgdag, då öppnas ansökan till de aktuella utbildningarna närmast följande vardag.

Fakultetsstyrelse kan dock fatta beslut om undantag, om det föreligger synnerliga skäl till annat.
Med de rutiner som gällt tills nu har studenter kunnat komma droppande med anmälningar långt efter sista dag och att behandla alla sena ansökningar och eventuella överklaganden har varit tidskrävande, dyrt och gjort systemet rörigt.

Med de nya rutinerna finns en risk att personer som missat sista anmälningsdag får vänta länge på en ny sökchans – å andra sidan finns det än fler tydliga fördelar.
Till exempel öppnas ansökan efter urval 1 bara till utbildningar och kurser som har platser kvar eller få reserver. Hittills har möjligheten att göra en sen anmälan inte inneburit att det faktiskt funnits lediga platser.

De som söker en utbildning sent slipper hamna långt ned på en reservlista och behöver inte heller vänta så lång tid på besked.
Den utredning som Uppsala universitet gjorde innan de fattade sitt beslut om nyordningen i slutet av 2013 visade att de studenter var sent ute med sin anmälan och gjorde den fram till första urvalet i betydligt lägre grad än andra senare också registrerade sig.

För den som är angelägen om att verkligen kunna börja studera på LiU gäller det fortsättningsvis alltså att hålla rätt på sista anmälningsdag.