12 januari 2016

Barn i familjer som är psykosocialt pressade under graviditeten har högre nivåer av stresshormonet kortisol och drabbas oftare av vanliga barnsjukdomar, visar en doktorsavhandling vid Linköpings universitet.

liggande fosterDen miljö som barn växer upp i har visat sig vara viktig för hur hälsan utvecklas under barndomen, men även hur utsatta de blir för sjukdomar i vuxen ålder. En förklaring kan vara att biologiska reaktionsmönster i kroppen, det komplexa samspelet mellan hjärna, hormoner och immunsystem förändras när barnet utsätts för tidig stress. Detta påverkar kroppens förmåga att hantera sjukdomar.

Stresshormonet kortisol lagras in i håret ungefär som årsringarna på ett träd. Genom att utveckla en ny mätmetod har en forskargrupp inom samhällsmedicin/allmänmedicin kunnat mäta sammanlagda stressnivåer hos små barn över längre tidsperioder. Metoden provades först på studenter där man kunde visa att en del stressrelaterade faktorer och händelser var kopplade till nivåerna av kortisol. Därefter undersöktes hår från barn. Delstudierna i avhandlingen bygger till stor del på ABIS-studien (Alla barn i sydöstra Sverige), där man följer omkring 17 000 barn från födelsen och framåt under uppväxten.

– Vi såg bland annat att spädbarn med höga nivåer av kortisol hade fortsatt höga värden under flera år framåt, faktiskt under hela den tidiga barndomen. Barnens stressnivåer var även kopplade till mammans nivåer, trots att de ju är helt olika biologiska varelser, säger allmänläkaren Jerker Karlén som nyligen lade fram sin doktorsavhandling.

Resultaten visar att barn till mödrar som under graviditeten var psykosocialt belastade hade ökad risk att drabbas av nästan alla de vanliga sjukdomar som barn får upp till tio års ålder, allt från vanliga förkylningar till urinvägsinfektioner och astma. Man såg också att ju mer psykosocialt pressad familjen var under fostertiden, desto högre var nivåerna av kortisol i hår hos barnet. Graden av psykosocial stress under graviditeten var alltså relaterat till både graden av sjukdom och nivåerna av stresshormoner hos barnet.

Resultaten indikerar att samhällets insatser bör riktas in på att stötta unga familjer som har flera negativa psykosociala faktorer.

Avhandling: Early stress, cortisol in hair and health among children in different psychosocial environments av Jerker Karlén. Linköping University Medical Dissertations No 1419.

 

2014-12-02