Under två veckor har studenter tagit emot patienter under handledning på akutmottagningen på Universitetssjukhuset i Linköping. Studentakuten är ett nytt sätt att träna interprofessionellt lärande i ett samarbete mellan Region Östergötland och Linköpings universitet.

Teamet diskuterar vilken läkemedelsbehandling som ska ges till en patient på akutmottagningen. Emil Svalbring, handledare för läkare, David Ekermo, handledare för sjuksköterskor, My Samuelsson, läkarstudent, Sofie Alexandersson, sjuksköterskestudent.Teamet diskuterar vilken läkemedelsbehandling som ska ges till en patient på akutmottagningen. Emil Svalbring, handledare för läkare, David Ekermo, handledare för sjuksköterskor, My Samuelsson, läkarstudent, Sofie Alexandersson, sjuksköterskestudent. Foto: Maria Carlqvist

De två extra teamen består av två läkarstudenter från termin 8 och två sjuksköterskestudenter på sin sista termin. Under uppmärksam handledning har de tagit hand om riktiga patienter, bedömt verkliga vårdsituationer och vilken behandling som ska ges. Handledarna är erfarna läkare och sjuksköterskor.

– När man som färdig sjuksköterska eller läkare går ut i arbetslivet ställs stora förväntningar på att kunna arbeta och samarbeta i team med andra yrkeskategorier. Att som student hitta sin roll i teamet kan vara klurigt. Ofta känner studenter att de hamnar utanför arbetsteamen under sina kliniska placeringar, säger Anton Borgström, AT-läkaren som har introducerat pilotprojekt.

Tränar i sina roller

Ett interprofessionellt lärande innebär att man får träna samverkan kring patienterna i sina roller redan under utbildningen. Studentakuten är ett pedagogiskt koncept som finns på flera sjukhus och lärosäten i Sverige, bland annat på Karolinska Institutet där Anton Borgström har gått sin grundutbildning. I Östergötland finns ett liknande interprofessionellt pedagogiskt koncept på de kliniska undervisningsavdelningarna (KUA), för arbetsterapeut-, biomedicinsk analytiker-, läkar-, fysioterapeut- och sjuksköterskestudenter.

– Det är oerhört viktigt att studenterna redan i utbildningen får lära sig hur det är att jobba på riktigt i team, vilket vi i hög grad gör här på akuten. Både studenter och patienter har varit nöjda hittills. Efter att utvärderingen av pilotprojektet är klar får vi tillsammans med universitetet ta ställning till om arbetet kan fortsätta på liknande sätt framöver, säger Anna Gunnarsson, verksamhetschef på akutmottagningen vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Patienterna som togs om hand av studenter har fått lämna synpunkter i en enkät, och resultaten från den första veckan visar att de var nöjda. Patienterna uppgav att de fick en lika bra eller bättre vård än vanligt och upplevde bland annat att de fick mer tid av vårdteamet.